Kompetensförsörjning i fokus när Ylva Johansson besökte Delicato

Onsdagen den 9 mars besökte arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist Delicato i Huddinge. Kompetensförsörjning stod högt på agendan.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist besökte livsmedelsföretaget Delicato i Huddinge för att träffa medarbetare, se produktionen och diskutera kompetensförsörjning. Framtidens kompetensförsörjning är en kritisk utmaning för stora delar av livsmedelsindustrin. Om man inte lyckas komma tillrätta med frågan riskerar stora delar av svensk livsmedelsindustri att slås ut.

Den ökade automatiseringen och digitaliseringen ställer nya krav på de anställda, både vid nyanställning och vid kompetensutveckling av befintlig personal. Sådana insatser kräver tid och resurser. Ett sätt att möta det är att ta fram olika verktyg för validering av personalens kompetens. Både att ta fram valideringsverktyg och själva valideringen är resurskrävande, därför finns det ett behov av att öronmärka en del av ESF-medlen till livsmedelsindustrin. Ett annat sätt är snabbspår för nyanlända.