Låg betalningsvilja för ursprungsmärkning

Frivillig ursprungsmärkning av livsmedel fungerar. Utökad obligatorisk märkning behövs inte. Det är slutsatsen i en studie AgriFoods Economic Centre.

AgriFoods har i studien tittat på hur obligatorisk ursprungsmärkning påverkar konsumenter, producenter och internationell handel med livsmedel. Fokus är på Sverige och ett antal varor som är representativa för de produktgrupper som kan komma att omfattas av obligatorisk ursprungsmärkning i framtiden.

Ursprungsmärkning ger konsumenter information om vilket geografiskt område ett livsmedel kommer från. För närvarande är denna typ av märkning obligatorisk för ett begränsat antal matvaror enligt EU:s lagstiftning, Enligt en ny EU-förordning (1169/2011) ska EU-kommissionen utreda om ursprungsmärkning ska bli obligatorisk för fler produkter.

Många vill betala, men inte mycket

Enligt AgriFoods studie är 64 procent av svenskarna är beredda att betala för ursprungsmärkning av färdigrätter med kött, mjölk, yoghurt och jordgubbssylt, medan 36 procent svarade att de inte ville betala för att få den informationen. Men genomsnittskonsumenten är inte villig att betala särskilt mycket. Enligt studien varierar konsumenternas genomsnittliga betalningsvilja för information om ursprung mellan 12 öre för en färdigrätt och 2,50 kronor för en burk jordgubbssylt. Även kostnaderna för märkningen och graden av frivillig ursprungsmärkning varierar mellan produkterna.

Frivillig märkning tillräcklig

Den övergripande slutsatsen är att frivillig ursprungsmärkning är tillräcklig för de produkter som ingår i studien och att det inte finns något behov av tvingande lagstiftning. I studien konstateras att det redan finns frivillig märkning i de fall konsumenterna har en hög betalningsvilja och när konsumenterna har ett lågt intresse för ursprung är den frivilliga märkningen mindre omfattande .Ett potentiellt undantag är yoghurt, där obligatorisk ursprungsmärkning med det land som mjölken kommer från skulle kunna öka samhällets välfärd.

Frivillig ursprungsmärkning använd resan ganska flitigt av svensk alivsmedelsproducenter. Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel har sedan flera år ett antal gemensamma riktlinjer hur den frivilliga märkningen ska vara utformad.