Ledarskapsutveckling – lär dig mer om OSA

Den 5 oktober kl. 9.00 – 10.30 välkomnar vi våra medlemsföretag till en utbildning om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Seminariet är digitalt och riktar sig främst till chefer och arbetsledare.

På utbildningen kommer vi prata om hur man ser till att medarbetare har en balans i arbetet, och vilka tecken det finns när det är obalans. Vi resonerar även kring vad man kan göra för att motverka kränkande beteende och hur man bör vara förberedd om det inträffar.

Seminariet lämpar sig för chefer och arbetsledare som vill få en ökad tydlighet i vad reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär samt kännedom om praktiska verktyg.

Seminariet leds av Heléne Eklöf, arbetsmiljöexpert vid Livsmedelsföretagen.

Anmäl dig här

När: onsdag den 5 oktober kl. 9.00 – 10.30

Var: På distans via Microsoft Teams

Deltagandet är enbart för medlemmar och är kostnadsfritt.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert