Livsmedel svagt draglok för inflationen

SCB publicerade idag siffror över prisutvecklingen i svensk ekonomi under september månad, mätt som KPI. Det visade sig att prisökningstakten som helhet i Sverige lyckades kravla sig över nollan och landade 0,1 procent, mätt i årstakt.

Ett av dragloken till ett släpigt och högst motvilligt svensk inflationståg var återigen undergruppen ”livsmedel”. Den redovisade en prisökningstakt på respektabla 3,2 procent, enligt SCB. Det är en prisökningstakt som dock långt ifrån alla inom den svenska livsmedelsbranschen känner igen sig i.

Det visar sig nämligen, liksom tidigare under året att det framförallt är landets alla vegetarianer som måste gräva djupare i plånboken. Fruktpåsen blev nämligen 12 procent dyrare i september månad och grönsakerna låg inte långt efter med 11 procents ökning. För övriga undergrupper i livsmedelskorgen var utvecklingen betydligt lugnare.

Totalt för övriga varugrupper i livsmedelsbutiken var prisökningen 1,5 procent.

Höstens allvarsamma rubriker kring tillståndet för landets alla mjölkbönder, resulterade i form av en prissänkning i butiksledet med 0,7 procent för varugruppen mjölk, ost och ägg.

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98