Livsmedelsbranschen presenterar vattenguide

På måndag den 25 april lanseras en guide för vattensmarta värdekedjor i livsmedelskedjan som SIWI Swedish Water House har tagit fram tillsammans med bland annat Livsmedelsföretagen och dess medlemmar. Klockan 13-15 på måndag i Näringslivets Hus blir det spännande diskussioner om vattenutmaningar och möjligheter i värdekedjan och företag kan få tips på hur vatten kan integreras i hållbarhetsarbetet.

Visste du att 2,5 miljarder människor bor i regioner med vattenbrist? Och att mer än 20 % av den globala BNP produceras i riskfyllda, vattenfattiga områden? Även om det finns god tillgång till vatten i Sverige så påverkas även svenska företag, precis som företag globalt, när jordbruksmark översvämmas, torrläggs eller bevattnas med kontaminerat vatten. Det gör att vattenfrågan alltid är närvarande och något som företagen bör ta i beaktandet i sin riskanalys.

Att som svenskt företag påverka vattensituationen i andra länder, där råvaror ofta produceras, är inte lätt med dagens komplexa värdekedjor men det finns praktiska verktyg att tillgå. Tillsammans med mat- och dryckesföretag och dagligvaruhandel har SIWI Swedish Water House kartlagt ett antal verktyg som ger företag praktisk vägledning i sitt vattenarbete, från inventering av vattenrisker till systematiskt vattenarbete. Med hjälp av en interaktiv hemsida ska företag enkelt och snabbt få stöd i sitt vattenarbete genom att söka och jämföra de främsta rapporteringsverktygen, certifieringarna, riktlinjerna och riskbedömningsverktygen ur ett vattenperspektiv.