Livsmedelsbranschen utökar egna kontrollen

Vid ett möte på Livsmedelsföretagen den 15 februari kom representanter för olika delar av livsmedelsbranschen överens om åtgärder för att stärka förtroendet för branschen efter hästköttskandalen. Det handlar bland annat om att även artbestämning av kött bör ingå i företagens löpande egenkontroll framöver, utöver allt annat som redan regelbundet kontrolleras. Åtgärderna presenterades i en artikel på DN Debatt.

1. Företagen på den svenska marknaden kommer den närmaste tiden att initiera fler DNA-tester för att helt säkerställa att hästkött inte finns i några ytterligare livsmedel. Redan innan EU:s jordbruksministrar samlades i Bryssel i onsdags hade företagen i Sverige initierat närmare 1 000 tester. Det är tio gånger fler än de tester som myndigheterna nu avser att genomföra.

2. Branschen är överens om att även artbestämning av kött bör ingå i företagens löpande egenkontroll framöver, utöver allt annat som redan regelbundet kontrolleras. Detta för att motverka risken för framtida fusk och bedrägerier.

– Våra åtgärder mer långtgående än de som beslutats på politisk nivå. Företagen har huvudansvaret för livsmedelskontrollen och att maten är säker. Branschöverenskommelsen är ett viktigt steg för att återskapa konsumenternas förtroende, säger Marie Söderqvist, vd på Livsmedelsföretagen och Thomas Svaton, vd på Svensk Dagligvaruhandel, i en gemensam kommentar.

► Livsmedels­företagens VD Marie Söderqvist på DN debatt