Livsmedelsföretagen accepterar OpO:s första hemställan till nytt industriavtal

Livsmedelsföretagen accepterar den första hemställan till normerande avtal för svensk industri som de Opartiska Ordförandena (OpO) överlämnade i torsdags. Enligt Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk är avtalet dyrare än vad företagen klarar av men fördelarna med ett flerårigt avtal och Märke överväger.

– Det samlade avtalsvärdet är högre än vad vi hade förväntat oss. Det blir tufft för många företag att klara ökade lönekostnader i sådan omfattning, särskilt beaktat det kärva ekonomiska läget och den stora osäkerhet som råder på grund av externa faktorer och kriser utanför företagens kontroll, vilket påverkar konkurrenskraften, säger Henrik van Rijswijk.

De opartiska ordförandenas hemställan innehåller förslag på ett tvåårigt avtal med två olika lönerevisioner, den 1 april 2023 och den 1 april 2024. Det första avtalsåret föreslås en total kostnadsökning på 3,7 procent och det andra året 2,8 procent. Det totala avtalsvärdet – Märket – är således föreslaget till 6,5 procent över hela avtalsperioden. Dessutom föreslår OpO en så kallad lägstalönesatsning på 1 300 kronor, för vilket avräkning ska ske från Märket.

– Samtidigt ser vi att det finns ett stort behov av stabilitet på den svenska arbetsmarknaden i allmänhet och i livsmedelsindustrin i synnerhet, vilket gör att förslaget med ett tvåårigt avtal är positivt i sig. Vi har därför beslutat oss för att acceptera OpO:s hemställan. Nu hoppas vi att våra fackliga motparter inser vikten av att snabbt komma i mål med förhandlingarna så att de svenska livsmedelsföretagen kan fokusera på vad de är bäst på, nämligen att producera högkvalitativ mat och dryck och skapa arbetstillfällen, avslutar Henrik van Rijswijk.

Samtliga sju arbetsgivarorganisationer inom industrisamordningen samt deras fackliga motparter kommer att svara på OpO:s hemställan under fredagen. Beroende på svaren fortsätter förhandlingarna under nästa vecka i form av så kallade slutförhandlingar under OpO:s ledning. Målet är att ha nya avtal på plats senast den 31 mars, då nuvarande avtal löper ut. Innan dess kommer ytterligare hemställan att presenteras av OpO, som väntas kunna ligga till grund för det slutliga avtalsinnehållet.

Länk: Allt du behöver veta om avtalsrörelsen

För mer information

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40