Livsmedelsföretagen bjuder in medlemsföretag till Kompetenssäkrad industri

I projektet Kompetenssäkrad industri erbjuder Livsmedelsföretagen mindre medlemsföretag möjligheten att stärka sin kompetensförsörjning. Projektet riktar sig till företag med industriell produktion som har upp till 50 anställda. Deltagande företagsrepresentanter/-ledare får chansen att lära sig leda och organisera en kompetensdriven produktion och arbeta systematiskt med kompetensförsörjning.

Industrins parter har tillsammans startat projektet kompetenssäkrad industri. Projektet kommer att löpa över två år, har en budget på 75 miljoner kronor och riktar sig till företag med industriell produktion som har upp till 50 anställda. Deltagande företagsrepresentanter/-ledare får chansen att lära sig leda och organisera en kompetensdriven produktion. Samtidigt finns möjlighet att utveckla och införa en strukturerad process för systematiskt arbete med kompetensförsörjning. Målet är att säkra konkurrenskraften.

Projektet organiseras i regionala företagsnätverk för erfarenhetsutbyte och lärande. Företagen får stöd i det enskilda och praktiska arbetet att utforma och införa sin kompetensförsörjningsprocess i sitt befintliga kvalitetsledningssystem av en utbildad kompetenscoach.

Kvalitetsledning

Majoriteten av industriföretag arbetar idag enligt ISO 9001:2015. Det är fullt möjligt att inom ramen för denna eller annan standard integrera en välutvecklad och dokumenterad process för strategisk kompetensförsörjning. På så sätt undviks extra belastning för ledningen – det finns ETT kvalitetsledningssystem som hanterar samtliga avgörande processer i företaget.

Validering

Resultatet från valideringen ger ett exakt och träffsäkert underlag för att planera för relevanta åtgärder genom kompetensutveckling, rekrytering eller organisation av arbetet. Testcentret som genomför valideringen ska ha ett flexibelt utbildningserbjudande som möter de kompetensgap som valideringen visar. Deltagande företag har möjlighet att validera 6-8 medarbetare.

Låter det här intressant för ditt företag?

Som medlem hos Livsmedelsföretagen har ditt företag chansen att delta i projektet. Om du är intresserad eller om du har frågor om projektet kan du kontakta projektets företagskoordinator Johan Nordberg på johan.nordberg@ifmetall.se eller tel. 0720-583993.