Livsmedelsföretagen efterfrågar skarpa förslag

Idag presenterades de långsiktiga målen för den svenska livsmedelsstrategin, som regeringen kommit överens om tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Livsmedelsföretagens vd, Marie Söderqvist, välkomnar överenskommelsen men efterfrågar samtidigt förslag på konkreta åtgärder.

– Det är positivt att partierna till slut har kunnat enas om en strategi, men vad som nu behövs är skarpa förslag. Det vi tidigare har riktat kritik mot är att det har fokuserats mer på råvarorna än på maten.

Målen som presenterades var inom tre strategiska områden, regler och villkor, konsument och marknad samt kunskap och innovation, vilket ger goda förutsättningar för det framtida arbetet.

– Vi vet vad som är viktigt för svensk livsmedelsindustri. Det handlar om att öka investeringar i forskning och utveckling, att höja kompetens och utbildningsnivån, att stärka den svenska livsmedelsexporten och öka lönsamheten för företagen. För att lyckas med detta krävs konkreta åtgärder som vi hoppas att strategin kommer att innehålla, säger Marie Söderqvist.