Livsmedelsföretagen förstärker inom Public Affairs

Livsmedelsföretagen har på kort tid rekryterat två personer med stor näringspolitisk erfarenhet. Sara Sundquist arbetar idag som livsmedels- och hållbarhetsstrateg på Visita och i december börjar hon som näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen. Rasmus Bäckström är sedan i somras exportansvarig på Livsmedelsföretagen efter sju år vid Europaparlamentet i Bryssel.

Rasmus Bäckström och Sara Sundquist.

– Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största industri med potential att bli ännu större. För att det ska hända behöver vi få politikerna att förstå att de måste öka företagens konkurrenskraft, förenkla regelverken och underlätta för export. Det är det här viktiga arbetet som Rasmus och Sara kommer bidra till. De har både bredd och spets, och med dem ombord kommer vi ännu närmare vår vision om att vara en modern, snabbrörlig och serviceinriktad kunskapsorganisation, säger Anders Canemyr, tf vd på Livsmedelsföretagen.

Sara Sundquist arbetar sedan 2013 som livsmedels- och hållbarhetsstrateg på Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för besöksnäringen. Där har hon ett övergripande ansvar för Visitas arbete med hållbarhetsfrågor och de näringspolitiska frågor som handlar om mat, hälsofrågor och måltid. Med start i december kommer Sara att vara en del av Livsmedelsföretagens avdelning för näringspolitik och bl a arbeta med hållbarhets- och lagstiftningsfrågor.

– Livsmedelsföretagens medlemsföretag tillhör en av Sveriges allra viktigaste näringar. Det ska bli otroligt roligt att få vara med att skapa bättre förutsättningar för medlemmarna, och att bidra till att Livsmedelsföretagen kan fortsätta att vara en stark och relevant branschorganisation, säger Sara Sundquist, livsmedels- och hållbarhetsstrateg på Visita och blivande näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen.

Rasmus Bäckström är export- och delbranschansvarig på Livsmedelsföretagen sedan juni 2017. Han har bland mycket annat redan hunnit med att starta en ny referensgrupp för livsmedelsexport och är djupt involverad i regeringens satsning Team Sweden Livsmedel. Innan han kom till Livsmedelsföretagen arbetade Rasmus i sju år på Europaparlamentet för den moderate parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt med fokus på frågor som rörde livsmedelslagstiftning och reglerna för den gemensamma marknaden.

– Det är fantastiskt roligt att vara på Livsmedelsföretagen och jobba med ett tydligt uppdrag att stärka svensk livsmedelsexport. Exporten har en stor utvecklingspotential och jag upplever en vilja bland både företag och politiker att nå ut i världen med svenska livsmedel. Samtidigt är det en ynnest att få arbeta nära och göra nytta för medlemsföretagen i våra delbranschföreningar, säger Rasmus Bäckström, export- och delbranschansvarig på Livsmedelsföretagen.