Livsmedelsföretagen kommenterar regeringsförklaringen

Nyheten att Sven-Erik Bucht blir ny landsbygdsminister och att landsbygdsdepartementet blir en del av näringsdepartementet vid årsskiftet ger skäl till viss optimism, anser Livsmedelsföretagen.

– Det är glädjande att regeringen har insett att livsmedelsindustrin är just en industri, vilket sammanslagningen mellan landsbygds- och näringsdepartement är en indikation på, säger Fredrik Torehammar, public affairs-ansvarig på Livsmedelsföretagen, som hoppas på en starkare koppling till övriga industrifrågor.

Förra året sjönk svensk varuexport med 7 procent jämfört med året tidigare, medan livsmedelsexporten ökade med 9 procent. Det gör livsmedelsindustrin till en av Sveriges snabbast växande industrigrenar.

– Då är det också naturligt att livsmedelsindustrin blir en del av näringsdepartemenets fokus i stället för att ligga på ett eget departmenet, säger Fredrik Torehammar och fortsätter:

– Nu återstår att se vad som händer med exportsatsningar, de goda intentionerna i Matlandet Sverige och vad livsmedelsstrategin som annonserades i regeringsförklaringen ska innehålla.