Livsmedelsföretagen kritiska mot illa avvägda EU-förslag om EFSA

EU-kommissionen vill stärka EFSA och förbättra kommunikationen kring livsmedelsrelaterade risker. Ambitionen välkomnas, men de föreslagna reglerna om öppen publicering av företagens vetenskapliga underlag är oproportionerliga och riskerar att leda till minskade FoU-investeringar i livsmedelsbranschen. Detta framför vi i ett remissvar till Livsmedelsverket den 24 maj.

Sammanfattningen från vårt remissvar:

”Livsmedelsföretagen välkomnar ambitionen att stärka förtroendet för EFSA och att förbättra kommunikationen kring livsmedelsrelaterade risker. Kommissionens förslag är emellertid ett förhastat och oproportionerligt svar på en politisk debatt kring några få kontroversiella substanser. Förslaget riskerar att få långtgående negativa konsekvenser för FoU-investeringar i svensk såväl som europeisk livsmedelsindustri, vilket går tvärtemot den brett förankrade ambitionen att öka – inte minska – sådana investeringar. Konsekvenserna av förslaget behöver utredas närmare innan det behandlas i rådet och på flera punkter behöver alternativa lösningar övervägas.”

Här kan du ladda ner och läsa remissvaret i sin helhet.

 

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80