Livsmedelsföretagen lanserar interaktiv kostrådsguide

Livsmedelsföretagens interaktiva kostrådsguide riktar sig till svenska livsmedelsföretag som vill använda Livsmedelsverkets kostråd i märkning och marknadsföring av enskilda livsmedel. Kostrådsguiden bygger på ett test som tillsammans med en pedagogisk faktabank kommer underlätta för livsmedelsproducenter att på ett korrekt och ansvarsfullt sätt kommunicera kostråd.

Bild från kostradsguiden.se

Här hittar du den nya kostrådsguiden.

Ett av sätten som livsmedelsbranschen kan inspirera konsumenterna till hälsosamma matvanor är att i sin marknadsföring och märkning använda Livsmedelsverkets vetenskapligt grundade kostråd. Kostråden har länge fått användas för att marknadsföra hela produktkategorier, t ex fisk eller grönsaker. 2015 ändrade Livsmedelsverket reglerna så att det även blev tillåtet att använda kostråden i märkning och marknadsföring av enskilda livsmedel. Det här har varit en fråga som Livsmedelsföretagen har drivit under en längre tid.

Många livsmedelsproducenter upplever dock fortfarande att det är svårt att veta vilka regler för användning av kostråden som gäller, hur reglerna ska tolkas och vilka fallgropar som finns. För att underlätta för företagen har Livsmedelsföretagen därför tagit fram en lättanvänd interaktiv kostrådsguide.

– Vanligtvis brukar våra guider och handböcker vara gedigna men långa dokument. Den här gången testar vi något nytt i form av en webbaserad guide som vi tror är mer praktisk och anpassad till företagens behov. Förhoppningsvis leder det här till att fler livsmedelsproducenter börjar använda kostråden i sin kommunikation. Kanske kan det till och med inspirera till nya produkter som märks med kostråden. Det viktiga är att det blir enklare för konsumenterna att göra medvetna och hälsosamma val, säger Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Så funkar den nya kostrådsguiden

Livsmedelsföretagens interaktiva kostrådsguide utgår från Livsmedelsverkets information om hur man får använda kostråden. Dessutom inkluderar guiden även andra regelverk som man måste ta hänsyn till då man använder kostråd i märkning och marknadsföring, däribland informationsförordningen, reglerna för närings- och hälsopåstående, nyckelhålskriterierna och det grundläggande regelverket om att information inte får vara vilseledande.

Bild från kostradsguiden.se

Guiden innehåller två delar: ett test och en faktabank. Testet består av ett antal frågor som livsmedelsproducenten klickar sig igenom för att ta reda på om en viss produkt passar ihop med ett visst kostråd. Faktabanken innehåller fördjupad information för att ge producenten ett bra underlag för att bedöma om en produkt och ett kostråd är lämpliga att kombinera. I faktabanken finns det även länkar till relevant lagstiftning. Testet hänvisar till olika delar i faktabanken för att underlätta när man klickar sig fram genom frågorna.

Har du frågor om Kostrådsguiden och hur du får använda kostråden i din marknadsföring och märkning? Hör då av dig till Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen.