Livsmedelsföretagen lyfter hållbar matproduktion med ”Eat a Swede” och Alexander Skarsgård

Går det att producera högkvalitativ mat till 10 miljarder människor på ett hållbart sätt? Enligt Livsmedelsföretagen är det fullt möjligt. Om svenska livsmedelsproducenter får rätt förutsättningar kan de visa resten av världen vägen till hållbar produktion. Därför lanserar Livsmedelsföretagen idag den globala kampanjen ”Eat a Swede”.

En scen från filmen ”Eat a Swede”

År 2050 beräknar FN att världens befolkning kommer uppgå till 10 miljarder, två miljarder fler än idag. För att alla ska ha tillgång till bra, näringsrik mat utan att förstöra miljön och klimatet måste den globala livsmedelsproduktionen bli hållbar. Enligt Lars Appelqvist, styrelseordförande i bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen, är det här en ödesfråga.

– Hur kan vi producera mat till 2000 miljoner fler och samtidigt minska klimat- och miljöpåverkan till så nära noll som möjligt? Den svenska livsmedelsindustrin har inte alla svaren men vi tror att vi har några av dem. Våra företag är världsledande när det gäller hållbarhet och mycket av det vi har gjort för att komma så här långt kan kopieras av andra. Men takten i omställningen till hållbar produktion måste öka och för att det ska hända behöver industrin rätt förutsättningar, både politiskt och ekonomiskt. Får vi det kan Sverige bli världens första land med en helt hållbar produktion av livsmedel, säger Lars Appelqvist.

Labbodlat kött från Alexander Skarsgård

För att öka intresset kring frågan om hållbar livsmedelsproduktion har Livsmedelsföretagen spelat in en film med titeln ”Eat a Swede”. Tittaren får följa Erik Karlsson, en forskare och entreprenör som drivs av en vision om att producera och sälja kött framodlat på celler från svenskar. I en av filmens scener försöker Erik övertyga Alexander Skarsgård, en av Sveriges mest kända skådespelare, att donera celler för odling.

”Eat a Swede” lanserades globalt den 18 november och intresset för filmen är stort. Sedan lanseringen har filmen nästan 150 000 visningar på Youtube. Den 18 minuter långa filmen är regisserad av Daniel Hallberg, känd från bland annat ”Luuk & Hallberg” och ”Hallberg” på SVT. I slutet av filmen hänvisas tittaren till sajten eataswede.com med information om hur den svenska livsmedelsindustrin arbetar för att ställa om till hållbar produktion.

Se hela filmen på eataswede.com

– Det krävs någonting annorlunda för att nå igenom bruset och annorlunda väcker alltid känslor. Men vi tror att de flesta förstår att vi gör det här med glimten i ögat och med ett gott syfte. Vi vill att fler, i synnerhet unga människor, upptäcker hur spännande och viktigt det är att arbeta med livsmedel så att vi kan lösa den här utmaningen ännu fortare. Vi hoppas också att ”Eat a Swede” kan bli startskottet för en diskussion om hur vi med gemensamma krafter kan förverkliga omställningen till hållbar produktion, säger Jimmy Sandell, kommunikationschef på Livsmedelsföretagen.

Fyra åtgärder för att påskynda omställningen

Livsmedelsföretagen vill lyfta fyra åtgärder som behövs för att påskynda den svenska omställningen till hållbar livsmedelsproduktion:

  1. Öka lönsamheten för lantbrukare och livsmedelsproducenter
  2. Satsa på livsmedelsforskning och innovation
  3. Öka tillgången till kompetent personal
  4. Trygga elförsörjningen i hela landet

– Det här är stora åtgärder som kommer kräva mycket resurser, planering och samarbete. Därför föreslår vi även att regeringen tillsätter en dedikerad livsmedelsminister som kan ta ett helhetsgrepp och driva de här frågorna med kraft. Den svenska livsmedelsförsörjningen är alldeles för viktig för att inte ha en egen minister på heltid. Under 1900-talet gjorde livsmedelsindustrin bra, säker mat tillgänglig för miljarder människor. 2000-talets utmaning blir att göra produktionen hållbar. Lyckas vi med detta i Sverige kan vi visa vägen för resten av världen, säger Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen.