Livsmedelsföretagen och Livs i stormöte om kompetensförsörjning

För första gången har Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetarförbundet, Livs, arrangerat ett gemensamt stormöte om kompetensförsörjning. Vid mötet presenterades det gemensamma projektet ”Kompetens för konkurrenskraft”.

Livsmedelsföretagen och Livs har inom ramen för projektet gjort gemensamma besök ute på livsmedelsföretag. Målsättningen har varit att öka den gemensamma kunskapen om Livsmedelproduktion och att identifiera de kompetenser som kommer att krävas för att företagen ska vara konkurrenskraftiga även i framtiden. Vid stormötet möttes företag och fack för att diskutera resultaten och hur dessa ska användas framöver.

Både företag som varit föremål för besök och övriga företag på mötet instämde samstämt med facket i den bild som presenterades på stormötet. Kraven på kompetens har ökat på företagen och idag kräver samtliga företag genomgången 3-årig gymnasieutbildning. Kraven innebär samtidigt  ett ökande behov av teknisk kompetens både vid nyrekrytering men även hos de redan anställda. Det framkom dessutom hur viktigt det är att rekryteringen av sommarjobbare sker inom ramen för företagets kompetensstrategi eftersom detta är det vanligaste sättet att komma in på våra företag.

– Att vi nu har en gemensam bild är oerhört positivt för oss som bransch och ger oss bra möjlighet att tillsammans jobba vidare för att stärka våra företag, säger Karin Thapper, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågorna på Livsmedelsföretagen.

Goda exempel på hur företag tacklar den kompetensutmaning som ökad automatisering innebär gavs från Åsa Rundgren och Lilian Nilsson på Polarbröd. De vittnade om att det inte alltid är så lätt men att enträget arbete ändå ger resultat även om det ibland tar lite tid.

Viveka Nilsson och Frederic Turner från The Absolute company och Herman Nilsson, Livs, som arbetar på samma företag, berättade gemensamt om hur de under 14 år arbetat med en kompetensstrategi som inneburit både kompetensutveckling av redan anställda och rekryteringar för att lyfta kompetensen hos samtliga inom produktionen. En utveckling av olika befattningar/roller innebär att operatörerna idag är indelade i Teknisk operatör, Kvalitetsoperatör, Samordnande operatör.

– Vi upplevde att samtliga deltagare blev både inspirerade och medvetna om den utmaning våra företag står inför både avseende rekrytering och kompetensutveckling av redan anställda, säger Karin Thapper.

Deltagarna fick också en genomgång om vilka möjligheter engagemang i Teknikcollege kan ge företagen vid rekrytering och flera av deltagande företag visade sig redan engagerade och kunde intyga nyttan.

Flera företag visade dessutom direkt intresse för att ingå i det projekt som ska skapa en tydlig gemensam syn på vad som krävs för anställning i industrin i allmänhet och Livsmedelsindustrin i synnerhet. Modellen ska konkret kunna användas vid validering och utveckling av redan anställda.

Det finns nu en fantastisk möjlighet till kompetenslyft i hela Livsmedelsindustrin! sammanfattade Karin dagen.