Livsmedelsföretagen överens om ny svenskmärkning på mat

Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och Lantbrukarnas Riksförbund har kommit överens om att införa en frivillig svenskmärkning på mat. Märkningen kommer att kunna användas på alla typer av livsmedel och innehåller tydliga och enhetliga kriterier.

För Livsmedelsföretagen har det varit viktigt att den nya märkningen även kan användas på livsmedel med flera ingredienser.

– Svenskmärkningen kommer kunna användas på alla typer av livsmedel, från rena råvaror till färdigmat. Den obligatoriska ursprungsmärkning som idag finns inom EU är otydlig för konsumenterna, komplicerad att använda och omfattar inte alla typer av livsmedel, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

6 av 10 konsumenter anser det är viktigt med en tydligare svenskmärkning på mat, enligt en undersökning som Demoskop hjort på Livsmedelsföretagens uppdrag.

Initiativet är förutom ett svar på konsumenternas efterfrågan ett viktigt bidrag från branschen i det pågående politiska arbetet att stärka och utveckla svensk matproduktion.

Förutom att förenkla för konsumenterna i Sverige är förhoppningen att svenskmärkningen ska göra svensk mat och dryck synligare även utomlands och därmed främja den svenska livsmedelsexporten.

Kriterierna för den nya svenskmärkningen är som följer:

  • För rena jordbruksprodukter, exempelvis grönsaker, gäller att odlingen ska ha skett i Sverige. Det gäller även bearbetade livsmedel med bara en ingrediens, exempelvis vetemjöl.
  • Allt kött ska komma från djur födda, uppväxta och slaktade i Sverige. Kriterierna för svenskt ursprung blir därmed striktare och tydligare än motsvarande kriterier i den obligatoriska ursprungsmärkningen på EU-nivå.
  • I färdigrätter och andra produkter med mer än en ingrediens, skall minst 75 procent av innehållet ha svenskt ursprung. Kött, ägg och mjölk ska dock alltid ha 100 procent svenskt ursprung, även då de ingår som ingredienser i en produkt.
  • För alla typer av livsmedel ska samtliga steg i produktionen, inklusive förädling och förpackning, ha skett i Sverige för att svenskmärkningen ska få användas.
  • Arbetet med att ta fram själva symbolen för svenskmärkningen har nu inletts. Tidplanen är att de första vågen av produkter med den nya svenskmärkningen kommer ut i butikerna under hösten.

Läs gemensamma pressmeddelandet