Livsmedelsföretagen rekryterar kommissionärsrådgivare

Livsmedelsföretagen har anställt Kristina Lindahl von Sydow, tidigare bl a rådgivare åt EU-kommissionären Cecilia Malmström.
– Jag är väldigt nöjd över denna topprekrytering. De är få som kan matcha Kristinas breda EU-kompetens särskilt på lagstiftningsområdet, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

Livsmedelsindustrin i Sverige blir allt mer internationaliserad vad gäller ägarstruktur, inköp och försäljning. Tendensen är också att allt fler av de frågor som påverkar företagen här hemma avgörs på EU-nivå, liksom att EU har ökade ambitioner när det gäller att reglera livsmedelsbranschen. Inte minst i kölvattnet efter fusket med hästkött.

– Livsmedelsindustrin är Europas största industri och vi utgör en väldigt liten del av den. Därför behöver vi en egen stark röst i EU-sammanhang:

Kristina Lindahl von Sydow säger själv att en av hennes viktigaste uppgifter att stärka Livsmedelsföretagens inflytande i förhållande till EU:s institutioner och svenska myndigheter

– Hur livsmedelslagstiftningen utformas på EU-nivå är viktigt, men minst lika viktigt är tolkningen och tillämpningen nationellt. Jag ser fram emot att jobba med frågor som rör mat, makt och myndighetsutövning, säger hon.

Kristina Lindahl von Sydow var från 2010 och två år framåt rådgivare åt EU-kommissionären Cecilia Malmström.  Kristina har tidigare bl a jobbat som politiskt sakkunnig på Justitiedepartementet där hon bl a var ansvarig för det svenska ordförandeskapet i EU 2009. Hon kommer närmast från en tjänst som seniorkonsult hos Rud Pedersen.