Livsmedelsföretagens årsfilm

Våren 2013 till våren 2014 var ett år präglat av hästköttskandalen och kantat av matlarm om alltifrån fosfor till bäverbakar. Men det var också ett år då Livsmedelsföretagen slöt nya treåriga avtal med sina fackliga motparter och då Livsmedelsindustrin visade på handlingskraft och ansvarstagande genom branschöverenskommelser och andra initiativ. Livsmedelsföretagen fördjupade politikerkontakterna, vässade EU-arbetet, syntes flitigt i media och tog de tuffa debatterna. Det här är Livsmedelsföretagen – Årsfilmen.