Avtal 2023: Livsmedelsföretagen välkomnar inflationsutspel från IF-Metall

IF-Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkäla säger till Tidningen Näringslivet att den höga inflationen inte ska leda till kompensation genom höga löneökningar i den kommande avtalsrörelsen. Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk välkomnar utspelet.

På IF Metall kommer man inte väga in inflationen som en parameter när de sätter sina lönekrav inför nästa års avtalsrörelse, säger Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare på IF Metall, till Tidningen Näringslivet.

– Om vi kräver kompensation för inflationen så blir det som en katt som jagar sin egen svans. Då får vi det som det var på 80-talet med hög inflation i fem år, dit vill vi inte igen, säger Säikkälä.

Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk välkomnar utspelet.

– Det skapar en bra ingång i de kommande avtalsförhandlingarna att vi inom industrin gemensamt förstår att löneökningarna och märkessättningen inte får styras av tillfälliga svängningar i samhällsekonomin utan måste grundas på en tydlig och konsekvent insikt om vikten av rimlig löneutveckling för löntagare i kombination med respekt för företagens lönsamhet och internationella konkurrenskraft, kommenterar Henrik van Rijswijk.

I intervjun tydliggör IF-Metalls avtalssekreterare att fastställandet av det så kallade märket inom ramen för Industriavtalet måste grundas på ett gemensamt ansvar och med respekt för den löneökningsmodell som gällt i Sverige sedan slutat av 1990-talet, då Industriavtalet ingicks.

– Att påstå att inflationen ska vara styrande för hur stora löneökningarna ska vara, är en argumentation som egentligen är så orealistisk så den faller på eget grepp. Under många år har vi knappt haft någon inflation alls i Sverige. Menar de som nu vill se orimliga löneökningsnivåer att det således inte skulle ha getts några löneförhöjningar alls under de goda åren? Nej, ett sådant resonemang kan vi inte ha. Lönerna måste fastställas enligt den modell som gäller för det svenska näringslivet, det vill säga rimliga löneökningar genom märkessättningen. Det skapar ordning och reda samt förutsebarhet till nytta för både löntagare och arbetsgivare, menar Henrik van Rijswijk.

Länk till intervjun i tidningen Näringslivet med Veli-Pekka Säikkäla finns här