Livsmedelsföretagen välkomnar regeringens beslut om Teknikprogrammet

Utbildningsminister Jan Björklund presenterade idag ett förslag som innebär att en ny industriell inriktning skapas på Teknikprogrammet samtidigt som det Industritekniska programmet avvecklas. Livsmedelsföretagen välkomnar beslutet.

– Inom ramen för Teknikcollege har vi tillsammans med våra företag arbetat för att möta framtidens behov av ökad kompetens.  Vi behöver fler unga som vill jobba med att utveckla vår produktion och vi tror att Teknikprogrammet med en tydlig yrkesutgång kan attrahera fler, säger Karin Thapper, ansvarig kompetensförsörjningsfrågorna på Livsmedelsföretagen.

– Nu kommer alla elever på Teknikprogrammet att läsa tillsammans under första året och sedan kan de välja om de vill läsa en högskoleförberedande inriktning eller en inriktning om yrkesexamen. Detta tror vi kommer vara bra. Vi är särskilt glada att goda förutsättningar för att den nya inriktningen ska skapas genom att eleverna ges fortsatt möjlighet till fler undervisningstimmar och högre skolpeng för denna inriktning.

Dessa förändringar kräver riksdagsbeslut. En ny industriell inriktning på TE-programmet kan införas för eleverna som börjar i gymnasieskolan hösten 2015. De elever som redan i dag går på IN-programmet eller kommer att börja på det fullföljer utbildningen som den ser ut i dag.

Regeringen kommer också att ge Skolverket i uppdrag att möjliggöra för skolorna att erbjuda yrkeskurser inom ramen för programfördjupningen på TE-programmet under en övergångsperiod. På så sätt skapas fler möjligheter för de skolor som vill att TE- och IN-eleverna ska kunna samläsa.

Karin Thapper

Ansvarig kompetensförsörjning
Skicka e-post till Karin
08-762 65 38, 070-377 97 39