Livsmedelsföretagen välkomnar skärpta straff för livsmedelsfusk

Regeringen tillsätter en utredning om skärpta straff för livsmedelsfusk, bland annat att fängelsestraff ska återinföras i straffskalan. Livsmedelsföretagen har länge påtalat behovet av bl.a. återinförande av fängelse i straffskalan för livsmedelsbrott och välkomnar att regeringen nu tar tag i denna viktiga fråga.

Skärpta straff nödvändigt
Att svensk livsmedelskontroll fungerar väl är en kvalitetsstämpel för svensk matproduktion och -export. När kontrollen inte fungerar riskerar oseriösa aktörer att skada förtroendet för världens kanske bästa livsmedelsproduktion och det snedvrider konkurrensen. Med låga straffsatser är det i stort sett riskfritt att begå livsmedelsbrott eftersom de låga straffen gör att åklagare och polis nedprioriterar livsmedelsbrott. Därför välkomnar Livsmedelsföretagen regeringens utredning om skärpta straff för livsmedelsfusk men påtalar vikten av koppla det till resurser till polis och åklagare. Livsmedelsföretagen vill samtidigt påtala att det är viktigt att frågan om straff för livsmedelsbrott också hanteras i ett europeiskt sammanhang då det ofta rör sig om gränsöverskridande brottslighet.

Men mer behöver göras
Problemen med den svenska offentliga livsmedelskontrollen har uppmärksammats en längre till av bland andra Livsmedelsverket, Riksrevisionen och Statskontoret. Kontrollen varierar i kvalitet och utförande beroende på kommun. Livsmedelsföretagen vill se en effektiviserad och stärkt livsmedelskontroll som blir mer enhetlig med tydligare statlig styrning. Detta kan till exempel ske genom samarbeten mellan angränsande kommuner såsom i Finland.