Livsmedelsföretagens branschträff i Malmö

Den 19 oktober anordnade Livsmedelsföretagen en branschträff i Slagthuset i Malmö. Temat för dagen var förtroendefrågor och diskussioner om hur vi skapar en attraktiv livsmedelsindustri. Under en heldag fick de som närvarade lyssna på föreläsningar från några av våra främsta experter inom olika discipliner.

Hur påverkar den allt mer högljudda folkhälsodebatten bilden av livsmedelsindustrin och vad kan det komma att få för konsekvenser i form av nya punktskatter och märkningsregler? Vad innebär det att både anställda och företag idag är aktiva i sociala medier och hur påverkar det bilden av branschen och våra företag? Och hur kan företag använda styrkan med sociala medier? Detta var några av de ämnen som adresserade.

Dagen inleddes med en gemensam presentation av de ämnen som sedan fördjupandes under separata pass under eftermiddagen.

Dagens ämnen

En offensivare folkhälsopolitik – hur möter vi utmaningarna?
I debatten har kravet på olika typer av punktskatter på mat och på marknadsföringsrestriktioner på ”ohälsosam mat” fått allt större utrymme. Samtidigt är företagens möjligheter att informera om sina produkter begränsade av ett snårigt regelverk. Hur kan branschen ge en motvikt till en ensidig bild av livsmedelsföretag?

Hälsomärkning – nya krav, men också nya möjligheter
Den 13 december 2016 blir näringsdeklaration obligatoriskt på de flesta livsmedel. Samtidigt har Livsmedelsverket meddelat att kostråd får användas på enskilda produkter. Och i EU pågår diskussioner om närings- och hälsopåståenden. Hur får företag egentligen marknadsföra sina produkter? Vad måste märkningen innehålla och vad får den inte innehålla?

Vad får en anställd göra och inte göra på sociala medier?
Lär dig hur du kan skriva en policy för användning av sociala medier och vad du kan göra när en anställd går över gränsen för det tillåtna.

Hur kan sociala medier användas för kriskommunikation?
Grunden i all god kriskommunikation måste läggas i fredstid – genom att skapa engagemang, bygga relationer och ta fram rutiner. Hur arbetar du förebyggande? Hur gör du när drevet går? Och hur använder du de sociala mediernas fulla potential i en kris?