Livsmedelsföretagens EU-expert Nicklas Amelin blir ordförande i FoodDrinkEuropes kommitté för livsmedelslagstiftning

Livsmedelsföretagens EU-expert Nicklas Amelin har blivit utsedd till ordförande i ”Food and Consumer Policy Committee” inom FoodDrinkEurope, branschorganisationen för den europeiska livsmedelsindustrin. Det är första gången på väldigt länge som en nationell branschorganisation får ordförandeposten i kommittén och första gången någonsin som en svensk får den.

FoodDrinkEuropes ”Food and Consumer Policy Committee” är där den europeiska livsmedelsindustrins ståndpunkter jämkas samman och beslutas i frågor som gäller EU:s livsmedelslagstiftning.  Kommittén sammanträder tre gånger per år och bygger på det arbete som sker löpande i mer specialiserade arbetsgrupper inom FoodDrinkEurope. Nicklas deltar även i de flesta av dessa grupper.

– Vi är mycket stolta över Nicklas som vi vet kommer att göra ett fantastiskt jobb som ordförande. Vi är också väldigt glada att Livsmedelsföretagens satsning på att flytta fram positionerna inom FoodDrinkEurope har gett så snabba resultat och att vi nu har en ännu bättre utgångspunkt för att tillvarata våra medlemmars intressen i det viktiga arbete som sker i Bryssel. Vi önskar Nicklas lycka till i hans nya position och vi kommer stötta honom i hans ordförandeskap på alla sätt vi kan, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

Kommitténs arbete täcker EU:s regelverk vad gäller märkning och konsumentinformation, närings- och hälsopåståenden, livsmedelssäkerhet, allergifrågor, livsmedelskontroll och bedrägerier, tillsatser och aromämnen, främmande ämnen (t ex akrylamid och bekämpningsmedelsrester), novel foods, nanoteknik, samt förpackningar och material i kontakt med livsmedel. Därutöver hanterar kommittén vissa frågor som inte regleras med EU-lagstiftning men som är av central betydelse för livsmedelsindustrin att driva gemensamt på EU-nivå, t ex mat/hälsa, punktskatter på livsmedel och forskning/innovation.

Nicklas Amelin har arbetat som Livsmedelsföretagens EU-expert sedan 2014 och delar sin tid mellan Bryssel och Stockholm. Han har bott i Bryssel och arbetat med EU-frågor i totalt 20 år. För att få veta mer om Nicklas och Livsmedelsföretagens EU-arbete kan du lyssna på det senaste avsnittet av vår podcast Feeder: EU-special med Christofer Fjellner och Nicklas Amelin.

Här kan du läsa mer om den europeiska branschorganisationen FoodDrinkEurope.