Livsmedelsföretagens integritetspolicy

För Livsmedelsföretagen är personlig integritet mycket viktigt och vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I vår integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande i det fall dina personuppgifter behandlats hos oss.

Här kan du ladda ner och läsa Livsmedelsföretagens integritetspolicy.

Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Ladda ner dokumentet Livsmedelsföretagens identifikationsformulär (maj 2018) och svara på frågorna samt underteckna det. Maila därefter det ifyllda dokumentet till info@li.se. Mailet ska i möjligaste mån skickas från den mailadress du är registrerad med hos Livsmedelsföretagen. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på info@li.se och 08-762 65 00 om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.