Livsmedelsindustrin viktig för Skåne

Livsmedelsindustrin står för en femtedel av alla varsel i industrin. Nästan hälften av livsmedelsindustrins varsel bara i år gäller skånska jobb. Det gör resultatet av den pågående avtalsrörelsen extra viktig för Skåne, skriver Livsmedelsföretagen i en debattartikel i Skånska Dagbladet.