Livsmedelsstrategi 2.0 på agendan för Livsmedelspolitiska rådets första möte

Regeringens nyinrättade Livsmedelspolitiska råd, ett initiativ av Livsmedelsföretagen, hade sitt första möte den 13 mars under ledning av landsbygdsminister Peter Kullgren. Rådet består till stor del av ledande företrädare för Sveriges största livsmedelsproducenter och har som syfte att bistå regeringen i arbetet med utformningen av en uppdaterad livsmedelsstrategi.

Sedan den nationella livsmedelsstrategin antogs år 2017 har förutsättningarna för livsmedelsproduktion förändrats radikalt. Livsmedelskedjans olika delar har ställts inför flera större utmaningar som visat på sårbarheten i den svenska livsmedelsförsörjningen; torka, pandemi, stopp i den globala logistikkedjan, krig i vårt närområde, extrema kostnadsökningar, för att nämna några.

Livsmedelsföretagen har i flera år drivit frågan om att strategin måste utgå från denna nya verklighet. När den nuvarande regeringen i början av 2023 inledde arbetet med att uppdatera strategin välkomnade vi detta. Sedan dess har vi arbetat intensivt med att föda in kunskap och konkreta förslag till regeringen om hur strategin bör utformas för att bidra till en ökad livsmedelsproduktion, konkurrenskraft och försörjningsförmåga.

Ett av Livsmedelsföretagens förslag i arbetet med att uppdatera livsmedelsstrategin var att regeringen borde inrätta ett livsmedelspolitiskt råd med företrädare från livsmedelsindustrin och lantbruksledet. Regeringen tog fasta på vårt förslag och det första mötet i det nyinrättade Livsmedelspolitiska rådet hölls den 13 mars under ledning av landsbygdsminister Peter Kullgren.

– Vi är väldigt glada och tacksamma att regeringen tog till sig av vårt förslag. Diskussionerna med branschen inom ramen för livsmedelsstrategin hade i flera år varit på en svepande nivå. Vi såg ett stort behov av ett forum där både strategi och sakfrågor kunde diskuteras på ett sätt som leder till konkreta åtgärder. En effektiv strategi som ska göra skillnad på riktigt behöver förankras i företagens verklighet, och det kommer det Livsmedelspolitiska rådet att bidra med, säger Sofie Eliasson Morsink, ordförande Livsmedelsföretagen.

Regeringsbeslut om strategin väntas till hösten

Peter Kullgren öppnade rådets första möte med att säga att han ser Livsmedelspolitiska rådet som en viktig åtgärd i arbetet med Livsmedelsstrategin 2.0.

– Det är viktigt för mig att höra från er vad ni ser att regeringen kan göra för att ge er förutsättningar till att öka er produktion. För det är ju det som Livsmedelsstrategin handlar om, att öka svensk livsmedelsproduktion, sade han.

Peter Kullgren i samtal med Cecilia Kocken vd Arla. Foto: Frida Bramstedt/Regeringskansliet

Kullgren konstaterade vidare att det är av stor vikt att arbetet med Livsmedelsstrategin 2.0 går i takt med andra viktiga processer och berättade att det just nu pågår ett arbete för att ta fram propositioner om såväl forskning och innovation som totalförsvaret, där det finns tydliga kopplingar till livsmedelsproduktionen. Ett regeringsbeslut om Livsmedelsstrategin 2.0 planeras därför under hösten 2024. Nästa möte med Livsmedelspolitiska rådet är planerat till början av hösten.

– Det var ett jättebra första möte och jag ser redan fram emot nästa där jag hoppas att vi kan bli ännu mer konkreta kring hur vi ska kunna stärka konkurrenskraften inom primär- och producentledet och skapa rätt förutsättningar framåt. Och jag är helt övertygad om att ministern känner att vi i rådet kan vara ett viktigt bollplank i det fortsatta arbetet med livsmedelsstrategi 2.0 och för att vi gemensamt ska uppnå strategins övergripande målsättning, säger Sofie Eliasson Morsink.

Livsmedelspolitiska rådet består av:

 • Peter Kullgren, landsbygdsminister
 • Sofie Eliasson Morsink, ordförande Livsmedelsföretagen och vd Coca-Cola Europacific Partners Sverige
 • Cecilia Kocken, vd Arla Foods
 • Lars Appelquist, vd HKScan
 • Magnus Kagevik, vd Lantmännen
 • Jonas Tunestål, vd Scandi Standard/Kronfågel
 • Henrik Samuelson, vd Santa Maria/Paulig Group
 • Henrik Julin, vd Orkla Foods
 • Katarina Tell, vd Cloetta
 • Anders Carlsson Jerndal, vd Pågen
 • Fredrik Spendrup, vd Spendrups Bryggeri
 • Palle Borgström, ordförande Lantbrukarnas riksförbund (LRF)

För mer information

Jimmy Sandell

Kommunikations- och näringspolitisk chef
Skicka e-post till Jimmy
08-762 65 02, 073-355 06 07