Livsmedelsverkets uppdrag: Främja livsmedelsindustrin

Livsmedelsverket får tydligare än tidigare i uppdrag att ge goda förutsättningar för livsmedelsindustrin.

Regeringen beslutade i går om att ändra i verkets så kallade instruktion, som bestämmer ramarna för en myndighets mål och uppgifter, för att införa en särskild formulering om att verket ska arbeta för ”goda förutsättningar för företagande i livsmedelssektorn”. Det kompletterar Livsmedelsverkets uppdrag om tillsyn.

-Det är glädjande att regeringen ser att livsmedelsindustrin har stora möjligheter att växa och skapa tillväxt, särskilt tillsammans med ett bra samarbete med myndigheter. Det gäller inte minst i Livsmedelsverkets nationella tolkningar av EU-direktiv. Det konkreta regelförenklingsarbetet sitter bokstavligen i detaljerna, men ändringen i instruktionen är en bra start, säger Fredrik Torehammar, Public Affairs-chef på Livsmedelsföretagen. Den nya instruktionen gäller från den 1 november 2014.