Marie Söderqvist kommenterar ”saltlarmet”

Livsmedelsföretagen välkomnar ett ökat fokus på svenskarnas höga saltintag, bland annat efter den rapport som Konsumentföreningen Stockholm presenterade på torsdagen.

– Många livsmedelsföretag arbetar med att minska salthalten och ta fram nya produkter med lägre salthalt. Men det jobbar ofta i motvind då konsumentrycket är i det närmaste obefintligt. Dessutom hindrar regelverket företagen att tydligt kommunicera saltsäkningarna på förpackningarna, skriver Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist på SvD:s Brännpunkt.

Marie Söderqvists debattartikel om saltet på SvD:s Brännpunkt

Pressmeddelande: Bra med ökad fokus på saltet