Marie Söderqvist lämnar Livsmedelsföretagen

Efter fem år i rollen att driva förändring inom Livsmedelsföretagen har Marie Söderqvist beslutat sig för att lämna organisationen och gå vidare mot nya utmaningar. Under Maries ledning har Livsmedelsföretagen satt en ny långsiktig strategi och framgångsrikt drivit branschens mission: ökad, lönsam svensk matproduktion och att Livsmedelsföretagen ska uppfattas som en snabbrörlig och serviceinriktad kunskapsorganisation.

Under Maries ledning har livsmedelsbranschen också fått en tydlig agenda. Ett antal viktiga frågor inom ett brett spektrum, för såväl små som stora livsmedelsföretag, har drivits framgångsrikt; frågor som ökad kunskap och kompetensutveckling, förbättrad arbetsmiljö för att minska olyckor och skador på arbetsplatser, valideringsprojekt, yrkesintroduktion och teknikcollege. Marie har också aktivt arbetat för att skapa en proaktiv bransch för matupplevelser, och skapat förutsättningar för att öka exporten och arbeta mot visionen: Sverige – världens bästa matproducent.

– Mat och dryck är en ständigt aktuell fråga för många intressenter, inte bara konsumenten och branschen. Marie har på ett förtjänstfullt sätt drivit frågor inom hälsa och hållbarhet för att konsumenten enklare ska kunna göra sina val baserat på kunskap och fakta. Hon har också bidragit till att skapa ett ökat förtroende för branschen, genom att proaktivt driva ett antal frågor såsom Livsmedelsbranschens gemensamma hållbarhetsmanifest, säger Lars Appelqvist, ordförande i Livsmedelsföretagen.

– Det har varit fem utvecklande och spännande år som förbundsdirektör för den kanske roligaste och mest engagerande industrin. Jag har fått vara med och driva igenom ett antal förändringar och projekt som har kommit den svenska livsmedelsbranschen till gagn. En av de roligaste sakerna jag har varit med om att skapa är det nya märkningsbolaget Från Sverige. Men eftersom vi har olika syn på hur förändringsarbetet ska se ut framåt känns det naturligt för mig att efter fem intensiva år lämna över stafettpinnen, säger Marie Söderqvist.

Marie lämnar rollen som VD men kommer att slutföra vissa projekt. Ny tillförordnad VD blir Livsmedelsföretagens förhandlingschef Anders Canemyr.

Arbetet med att söka Maries efterträdare har påbörjats. Vi vill tacka henne för det driv och den energi hon givit till livsmedelsbranschen under dessa fem år, och önska henne lycka till i framtida utmaningar.

Kontakt
Lars Appelqvist, ordförande Livsmedelsföretagen, 076-534 01 39
Marie Söderqvist, 070-724 09 71