Märket är satt för den svenska livsmedelsindustrin, 6,5 procent på tre år

Efter intensiva och tuffa förhandlingar är löneavtalen för svensk livsmedelsindustri klara. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt. Det normerande avtalsvärdet, det så kallade märket, är på 6,5 procent på tre år. Detta innebär en årlig löneökningstakt på 2 procent, samt en avsättning till deltidspension på 0,5 procent.

– Livsmedelsproducerande företag hade behövt en lägre nivå, men det gick inte att få igenom. Däremot är det positivt att det blev ett treårigt avtal vilket ger företagen förutsägbarhet, säger Marie Söderqvist, vd för Livsmedelsföretagen.

– Det är positivt att avtalen innehåller flera moderniseringar på tjänstesidan, bland annat kring reglerna för visstidsanställningar och individgarantin, säger Anders Canemyr, Livsmedelsföretagens förhandlingschef.

Nu är det viktigt att hela arbetsmarknaden håller sig till industrinormeringen.

– Det är viktigt att märket sätts av den internationellt konkurrensutsatta industrin. Om vi inom industrin inte satte ett tydligt märke skulle vi riskera få se skadligt höga löneökningar inom andra sektorer, säger Marie Söderqvist.

Hör Marie Söderqvist och Anders Canemyr kommentera avtalen och avtalsrörelsen i Livsmedelsföretagens podcast Feeder. Lyssna här.

Industrins arbetsgivarorganisationer är: Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Grafiska Företagen, IKEM, SLA, TEKO och TMF