Matfrågorna viktiga för väljarnas val av parti

Nästan två av tre svenskar anser att partiernas politik inom matområdet är mycket eller ganska viktigt för valet av parti i höstens riksdagsval. Miljöpartiet har det överlägset största förtroendet bland väljarna på matområdet, följt av Centerpartiet. Det visar en undersökning som Demoskop har gjort på Livsmedelsföretagens uppdrag.

Nästan två av tre svenskar anser att partiernas politik inom matområdet är mycket eller ganska viktigt för valet av parti i höstens riksdagsval. Miljöpartiet har det överlägset största förtroendet bland väljarna på matområdet, följt av Centerpartiet. Det visar en undersökning som Demoskop har gjort på Livsmedelsföretagens uppdrag.

– Vi ser nu att svenskarnas växande matintresse också spiller över på politiken, och att en stark matpolitisk profil kan attrahera väljare, säger Marie Söderqvist, VD för Livsmedelsföretagen.

I Demoskopundersökningen svarar 19 procent att maten och partiernas politik inom matområdet är mycket viktig för valet av parti i höstens riksdagsval, medan 44 procent anser att den är ganska viktig. Bara 9 procent ser matfrågan som helt oviktig. Störst betydelse för valet av parti har matfrågorna bland kvinnor och äldre.

Miljöpartiet är det parti som har överlägset störst förtroende bland väljarna på matområdet. Nästan fyra av tio väljare rankar Miljöpartiet som nummer ett. Bland dem som anser att matfrågan är viktig hamnar Miljöpartiet ännu högre.

– Här har vi nog en delförklaring till Miljöpartiets framgångar i opinionen, säger Marie Söderqvist.

17 procent av samtliga väljarna säger sig ha störst förtroende för Centerpartiet, medan övriga partier hamnar på mellan 5 och 10 procent. De borgerliga väljarna tycker att Centerpartiets matpolitik smakar bättre än miljöpartiets..

Och att matfrågorna är viktiga börjar också partierna att inse. Sju av åtta riksdagspartier har tagit fram eller planerar att ta fram en nationell livsmedelsstrategi, visar en enkät bland partierna som Livsmedelsföretagen har gjort.

– Förhoppningsvis kommer partiernas ökade matfokus även leda till att de i större utsträckning ser och satsar på potentialen i den svenska livsmedelsindustrin, säger Marie Söderqvist.