Matkonsumtionen allt mer polariserad

Svenskarnas konsumtion av mat och dryck blir allt mer polariserad. Samtidigt som försäljningen av billigare livsmedel fortsätter att öka, sker också ett uppsving för premiumprodukterna. Det visar Livsmedelsföretagens nya konjunkturenkät.

Däremot minskar försäljningen i mellanprissegmentet, liksom den totala omsättningen i livsmedelsindustrin.

 

– Lågpristrenden och premiumtrenden löper parallellt. En förklaring är att vi konsumenter i ökad utsträckning köper billigt på vardagarna och lyxar till det på helgerna, säger Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal.

 

I Livsmedelsföretagens konjukturenkät anger hälften av de deltagande företagen att försäljningen av premiumsegmentet ökade under sista kvartalet i fjol. 60 procent anger att lågprissegmentet ökade, medan närmare hälften av företagen säger att mellanprissegmentet minskade i försäljning.

 

– Jakten på låga priser, med den press det skapar i producentledet, är dock fortsatt dominerande, säger Carl Eckerdal.

 

Totalt sett utvecklas livsmedelsproducenternas försäljning fortsatt svagt. Omsättningen i livsmedelsindustrin minskade med 2,5 procent under 2012, enligt konjukturenkäten. Samtidigt hålls produktionsvolymerna uppe på oförändrad nivå. Förklaringen till det stavas till stor del handelns egna varumärken, EMV. Företagen producerar lika mycket till lägre lönsamhet i en produktionsförskjutning mot mer EMV.

 

– Få livsmedelsproducenter har råd att säga nej till att producera för egna varumärken. Samtidigt blir ett företag som producerar för egna varumärken mer utsatt och utbytbart av dagligvaruhandeln, säger Carl Eckerdal.

 

Den svaga utvecklingen får också konsekvenser för sysselsättningen. Totalt minskade antalet sysselsatta bland Livsmedelsföretagens medlemmar med 2,5 procent under 2012.  Sedan EU-inträdet 1995 har antalet anställda i livsmedelsindustrin minskat med 12 000 personer.

 

Hela konjunkturbrevet kan läsas här.

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98