”Matmomsen är inte lösningen på övervikt och fetma”

I en debattartikel i DN 6/6 hävdar Karin Wedin och Anders Olshov att problemet med ökande fetma och övervikt kan lösas med höjd matmoms, punktskatter och licensierade godisbutiker. Fetma och övervikt är onekligen ett problem, men Wedins och Olshovs förslag på lösningar saknar vetenskaplig grund och missar därmed målet, skriver Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman och Svensk Dagligvaruhandels vd Karin Brynell i en gemensam replik.

”Vi behöver mat och dryck för att överleva, men också för att leva sunt och då och då leva gott. Utvecklingen med övervikt och fetma beror inte på enskilda matvaror utan på ohälsosamma levnadsvanor. Det är en mycket viktig distinktion. När Wedin och Olshov ska föreslå lösningar blir det en lång rad åtgärder utan vetenskaplig grund.”

Här kan du läsa hela repliken i DN.