Matvalet 2018: Feeder möter Centerpartiet

I oktober frågade vi 1000 svenskar vilket parti de har störst förtroende för när det gäller mat och politik. Med 28,9% av rösterna var Centerpartiet överlägsna vinnare. Men vad har Centerpartiet egentligen för matpolitik? För att ta reda på detta träffade vår podcast Feeder Centerns miljöpolitiska talesperson Kristina Yngwe. 

Här har vi klippt ut fem citat från intervjun med Kristina Yngwe. Vill du lyssna på hela intervjun kan du göra det här.

Vem är Kristina Yngwe?

Kristina Yngwe är född 1983 och uppväxt på en gård utanför Sjöbo. Kristina är utbildad mark- och växtagronom och 2011–2014 var hon ordförande för LRF Ungdomen. 2014 blev Kristina invald i riksdagen och sedan 2015 är hon vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Så tycker Kristina och Centerpartiet om:

Livsmedelsstrategin? ”Vi är överens om de långsiktiga målen. Våra (Centerpartiets, red. anm.) ingångar var bl.a. att öka produktionen och att peka ut en riktning från politiskt håll. Konkurrenskraften var också en sak som vi drev, både för primärproducenter och i förädlingsled. Ett annat område var sårbarheten i livsmedelskedjan; insatsvaror, distribution och volym är sårbara och vi ville lyfta in det.”

Sockerskatt? ”Vi är inte så förtjusta i sådana skatter. Jag tror det är bättre att jobba på andra sätt med folkhälsoaspekten. Skolmåltiden kan man exempelvis använda för att diskutera vad maten innehåller och jag tror det finns bättre sätt att jobba än via punktskatter.”

Svenskarnas förtroende för partierna inom området mat och politik (oktober 2017).

Sveriges förmåga att klara sig i en kris? ”Sverige har ju inte en jättehög självförsörjningsgrad, så vi skulle haft det ganska tufft. Jag tror dels att konsumenter behöver ta lite mer ansvar och inte förvänta sig att maten ska finnas i affären hela tiden, dels att samhället generellt måste jobba mer med sårbarhetsanalys, för att det största problemet om något skulle hända är att vi inte skulle ha tillgång på drivmedel.”

Gårdsförsäljning? ”Ja. Jag tror att det skulle vara värdefullt, inte minst ur ett landsbygdsperspektiv att man bygger på sin produktion med besöksnäring också. Jag tror att det skulle kunna gynna Sverige ganska mycket. Likadant som man åker till Skottland på whiskeyresa skulle man åka till Skåne på ölresa eller så.”

Att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden? ”Vi har lite olika förslag inom Alliansen, bl.a. förslag om inträdesjobb där man sänker kostnaderna för företag att kunna anställa någon som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har också från partiet ett förslag om att sänka arbetsgivaravgifterna för nyanställda under två år.”

Och ett bonuscitat:

Nationalrätt om Centern får välja? ”Den är ju lite klurig men jag tror att vi skulle välja tacos, med lite influenser utifrån. Som liberalt parti är vi ju för valfrihet och då är det ju bra med en maträtt där man kan välja lite grann och plocka ihop vad man tycker är gott. Med närproducerat kött och grönsaker.”

Vill du veta mer om hur Kristina och Centerpartiet ser på frågor som snusreglering, livsmedelsexport, den offentliga sektorns ansvar, med mera? Lyssna då på hela intervjun i Feeder.