Matvalet 2018: Feeder möter Liberalerna

I vår stora Demoskop-undersökning i oktober frågade vi 1000 svenskar vilket parti de har störst förtroende för när det gäller mat och politik. 1,8% svarade Liberalerna, vilket är en bra bit under de 5,4% som partiet fick i riksdagsvalet 2014. Men vad tycker Liberalerna egentligen i frågor som rör matpolitik i allmänhet och livsmedelsindustrin i synnerhet? För att ta reda på detta träffade Feeder Liberalernas miljöpolitiske talesperson Lars Tysklind.

Här kan du lyssna på hela intervjun med Lars i Feeder.

Vem är Lars Tysklind?

Lars Tysklind sitter i riksdagen för Liberalerna sedan 2002. Han är ledamot i miljö- och jordbruksutskottet och partiets miljöpolitiska talesperson, i detta ingår frågor som rör livsmedelsindustrin. Lars är uppväxt på landsbygden på västkusten och säger att detta gör det naturligt för honom att sitta i miljö- och jordbruksutskottet.

Svenskarnas förtroende för partierna inom området mat och politik.

Så här tycker Lars och Liberalerna om…

Livsmedelsstrategin: ”… vi ville fokusera på marknad och konsument, att det var konsumenterna som skulle styra produktionen och att det inte skulle ske via stöd och subventioner. Det tycker jag speglas bra, i alla fall acceptabelt bra i målen.”

Statliga eko-mål: ”Om man återgår till målen, som vi står bakom, står det ju väldigt tydligt att produktionsökningen ska styras av konsumenternas efterfrågan. Sen var det ju närmast lite upprörande att nästan samtidigt som vi kom överens om strategin la regeringen fram kvantitativa mål för ekologisk produktion.”

Exportförbudet för snus: ”Rent principiellt är vi ju för frihandel, och ur den synvinkeln ser vi naturligtvis en problematik i detta. Men det är ingen fråga som är prioriterad. Man vet ju heller inte vad resultatet blir om man lyfter den frågan.”

Arbetsmarknaden: ”Jag tror att mycket av trösklarna ligger i att det finns massa stödfunktioner men det är krångligt för arbetsgivarna att komma åt dem. Det handlar om att få en fot in på arbetsmarknaden, det betyder inte att man livslångt ska ha en lägre lön och vi pratar inte om dramatiskt låga löner utan kring 15 000 i månaden. Men det är ju bättre att ha en lön och ett arbete än att gå på bidrag är vår synpunkt.”

Gårdsförsäljning: ”Det är en omtvistad fråga, även inom vårt parti. Personligen skulle jag gärna se att man kunde pröva ett system, med villkoret att det är förenligt med Systembolagets monopol.”

Och ett bonuscitat:

Nationalrätt om (L) får välja? ”Det skulle nog vara en rätt som är lite mångkulturell. Vi kan säga kåldolmar t.ex. Det är ändå en östeuropeisk/turkisk rätt som möter den svenska lingonsylten.”

Vill du veta mer om hur Lars och Liberalerna ser på frågor som sockerskatt, offentlig upphandling, livsmedelskontroll, svenska mervärden, mm? Lyssna på hela intervjun i Feeder.