Matvalet 2018 – så tycker partierna

Under hösten träffade Feeder talespersoner för samtliga riksdagspartier bakom Livsmedelsstrategin. I intervjuerna djupdyker vi i vilken matpolitik respektive parti har, för att få reda på hur just de vill göra Sverige till världens bästa matland.

Här nedanför kan du läsa politikernas svar på några av frågorna, och här hittar du länkar till alla avsnitt i sin helhet:

Kristdemokraterna
Centerpartiet
Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Liberalerna
Vänsterpartiet
Moderaterna

 

 

Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna.

Hur ser ni på Sveriges självförsörjningsgrad?
Det här är en av de viktigaste frågorna vi har tycker jag. Och Kristdemokraterna jobbade hårt för att få in höjd självförsörjningsgrad i livsmedelsstrategin. Om vi summerar så är vi under 50%, varannan tugga vi äter kommer inte från Sverige. Vi måste ha mätbara mål så att vi kan se hur mycket vi ökar över år, och fundera tillsammans med myndigheter hur vi kan samarbeta för att höja medvetandet.

Vill du lyssna på hela intervjun kan du göra det här.

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Yngwe, Centerpartiet.

Är ni för gårdsförsäljning?
Ja. Jag tror att det skulle vara värdefullt, inte minst ur ett landsbygdsperspektiv att man bygger på sin produktion med besöksnäring också. Jag tror att det skulle kunna gynna Sverige ganska mycket. Likadant som man åker till Skottland på whiskeyresa skulle man åka till Skåne på ölresa eller så.

Vill du lyssna på hela intervjun kan du göra det här.

 

Maria Gardfjell, Miljöpartiet. 

Bör livsmedelskontrollen förstatligas?
Jag tror inte det blir bättre om det förstatligas. Risken är att det bara blir mer fyrkantigt då. Det som behövs är samverkan mellan små kommuner, och det kommer nu en ny utredning om hur kommunerna kan jobba med avtal för att samverka enklare.

Vill du lyssna på hela intervjun kan du göra det här.

 

Marianne Pettersson, Socialdemokraterna.

Hur ska offentlig sektor ta ansvar för att främja svensk livsmedelsindustri?
Det är ju inte rimligt att offentlig sektor köper saker som skulle vara förbjudna att producera i Sverige, utan det rimliga är att det man köper ska uppfylla våra krav på t.ex. djurskydd och miljölagstiftning. Det handlar om kunskap hos de som upphandlar.

Vill du lyssna på hela intervjun kan du göra det här.

 

 

Lars Tysklind, Liberalerna.

Vad vill ni göra för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden?
Jag tror att mycket av trösklarna ligger i att det finns massa stödfunktioner men det är krångligt för arbetsgivarna att komma åt dem. Det handlar om att få en fot in på arbetsmarknaden, det betyder inte att man livslångt ska ha en lägre lön och vi pratar inte om dramatiskt låga löner utan kring 15 000 i månaden. Men det är ju bättre att ha en lön och ett arbete än att gå på bidrag är vår synpunkt.

Vill du lyssna på hela intervjun kan du göra det här.

 

Håkan Svenneling, Vänsterpartiet.

Behöver vi minska köttkonsumtionen?
Det är ett känsligt ämne och väldigt många blir upprörda när man pratar om det. Men jag hoppas att vi har nått ’peak-meat’ alltså att köttkonsumtionen har toppat, och att vi kan minska den men istället koncentrera den på att äta svenskt kött.

Vill du lyssna på hela intervjun kan du göra det här.

 

Maria Malmer Stenergard, Moderaterna. 

Vad tycker ni om regeringens eko-mål i livsmedelsstrategin?
Jag tycker det är synd, och fel fokus. Vi menar att konsumenterna måste styra om de vill handla traditionellt eller ekologiskt producerat. Och det är synd att ställa dessa emot varandra, särskilt i Sverige där den traditionella produktionen håller så otroligt hög kvalitet med lite användning av bekämpningsmedel och liknande.

Vill du lyssna på hela intervjun kan du göra det här.