Miljövänligare mattransporter med tyngre lastbilar

Minska miljöpåverkan med effektivare och färre lastbilar på vägarna. Det skriver Livsmedelsföretagen och 21 andra organisationer idag i ett upprop till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Idag överlämnas ett gemensamt ställningstagande från 22 bransch- och fackliga organisationer till infrastrukturministern i samband med en hearing om 74-tonslastbilar på näringsdepartementet. Budskapet är att vi vill se en implementering av 74 tons fordon (bruttovikt) av normallängd (25,25 m) i Sverige redan under 2014.

Forskning visar att om tyngden fördelas över fler hjulaxlar går det att lasta mer utan ökat vägslitage. Med flera hjulaxlar går det att lasta upp till 31 procent mer per ekipage utan att förändra fordonslängden. Det innebär att tre fordon kan lasta lika mycket som fyra lastbilar av samma storlek. Med färre fordon på våra vägar ökar dessutom trafiksäkerheten.

Mycket av transporterna av mat och dryck görs med lastbilar. Jordbruksråvaror, livsmedelsindustri och livsmedelsbutiker finns i alla delar av vårt avlånga land och detta faktum, samt att det ofta handlar om transport av färskvaror, gör att andra transportmöjligheter som järnväg sällan är praktiskt möjliga.
Därför ligger fokus på att göra lastbilstransporterna så effektiva, säkra och miljövänliga som
möjligt.

– Att tillåta 74 tons lastbilar skulle vara betydelsefullt för att minska miljöpåverkan från transporterna av mat och dryck, förbättra trafiksäkerheten och stärka livsmedelsindustrins konkurrenskraft, säger Fredrik Torehammar, Public Affairs-chef på Livsmedelsföretagen.

Arla är ett av de företag som ser stor nytta med 74 tons lastbilar. Enligt Arla Foods logistikchef Håvard Jörgensen gäller det framförallt transporterna mellan företagets anläggningar och transporterna av de färdiga produkterna ut till konsumenterna.

– Transporterna ut från mejerierna sker ofta med stora lastbilar till omlastningsplatser där mindre lastbilar tar vid för vidarefrakt till butikerna. Med ökad lastvikt skulle vi kunna minska antalet transporter ut från mejerierna, vilket skulle innebära vinster för miljön och ett effektivare Arla till gagn för mjölkbönderna som äger oss, säger Håvard Jörgensen.

Fakta 74-tonslastbil:

 • Minskade utsläpp med cirka 10-15 % för tyngre
  lastbilar av normallängd
 • Minskade utsläpp med cirka 20-25 % för längre
  lastbilar
 • Färre lastbilar på vägarna
 • Ökad trafiksäkerhet
 • Smartare användning av infrastrukturen
 • Kräver inga infrastrukturinvesteringar, men viss
  omskyltning av broar
 • Lägre logistikkostnader
 • Stärker svensk konkurrenskraft