Misstankar mot Svea Kött i Malmö AB

Livsmedelsverket har åtalsanmält Svea Kött i Malmö AB. Att Livsmedelsverket åtalsanmäler ett företag innebär att myndigheten misstänker ett brott mot livsmedelslagstiftningen. Nu är detta ärende en rättssak och vi avvaktar hur åklagaren agerar, om en förundersökning inleds och vad den i så fall visar.

Livsmedelsföretagen ser allvarligt på att ett medlemsföretag har åtalsanmälts. Om de misstankar som riktas mot Svea Kött i Malmö AB bekräftas av förundersökningen kommer frågan om uteslutning av företaget att tas upp i Livsmedelsföretagens styrelse. Vi har i nuläget inte några mer detaljerade uppgifter i det aktuella fallet utan avvaktar åklagarens vidare agerande.

Publicerad 5 juli, 2016