Möjlighet för fler att bli bagare

Under sommaren har regeringen presenterat en lagrådsremiss som ska ge fler rätt att delta i kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå för att uppnå behörighet till högskola och yrkeshögskola. Fler vuxna kommer därmed att kunna öka sina möjligheter på arbetsmarknaden.

Karin Thapper som är ansvarig kompetensförsörjning på Livsmedelsföretagen välkomnar regerings beslut.

– Jag talar i princip varje vecka med unga vuxna som efter gymnasiet konstaterat att de inte kan utbilda sig till sitt drömyrke eftersom de läst fel program på gymnasiet. Och jag har i flera år försökt förklara för regeringen det orimliga i att t ex Elin, som har fullständiga betyg från samhällsvetenskapliga programmet i gymnasiet, inte kan bli bagare/konditor. Men att hon kan bli läkare eftersom hon haft rätt att läsa in de naturvetenskapliga kurser som saknas för behörighet. Förhoppningsvis leder detta till att fler unga vuxna nu kommer kunna utbilda sig för ett jobb som kräver en yrkesexamen och därmed även bli behöriga för yrkeshögskolans utbildningar.

Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i skollagen och de nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Läs mer om beslutet här.