Möjlighet för företag och forskare att samverka kring livsmedelsforskning

Formas har nu öppnat två nya utlysningar inom det Nationella Forskningsprogrammet för Livsmedel. Den första gäller forskningsprojekt som ”hanterar livsmedel i en cirkulär och biobaserad ekonomi” och den andra är för ”Proof-of-concept”-projekt. Sista ansökningsdag är den 26 april och för den som vill veta mer anordnar Formas ett informationsmöte den 23 mars.

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling som arbetar med forskningsfinansiering, strategi, utvärdering och analys samt med forskningskommunikation. De två aktuella utlysningarna gäller livsmedelsforskning och Formas uppmanar särskilt företag och andra samhällsaktörer att medverka i ansökningarna.

Utlysning 1 –  Forskningsprojekt

Denna utlysning efterfrågar forskningsprojekt som hanterar livsmedel i en cirkulär och biobaserad ekonomi, särskilt de som är mång- och tvärvetenskapliga. Projekten ska antingen ha fokus på:

  • Produkter och/eller processer, eller
  • Konsument och/eller marknad.

Huvudsökande ska vara disputerad forskare verksam vid universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. Samverkan med näringsliv och andra relevanta aktörer uppmuntras och kommer att beaktas i bedömningen. Formas uppmuntrar därför företag och andra relevanta samhällsaktörer att medverka i projekten. Man lägger stor vikt vid projektens relevans och att de frågeställningar som beforskas ger möjlighet att möta ett identifierat behov. Man kan maximalt söka 2,5 miljoner kronor/år, i max 3 år.

Om ert företag identifierat ett forskningsbehov som inkluderas i beskrivningen ovan finns det nu möjlighet att tillsammans med forskare söka finansiering för ett forskningsprojekt hos Formas.

Här hittar du all information kring utlysningen och om hur du söker.

Utlysning 2 –  Proof-of-concept-projekt

Denna utlysning efterfrågar Proof-of-Concept (PoC) projekt för att påbörja nyttiggörandet av forskningsprojekt som tidigare har fått finansiering från Formas eller Vetenskapsrådet (mellan 2010 och 2017). PoC-projektens syfte är att överbrygga gapet mellan grundforskning och nyttiggörande/kommersialisering.

PoC-finansiering kan användas till att verifiera användbarhet och lämplighet av en ny metod, produkt eller process som utvecklats från ett tidigare forskningsprojekt samt för att etablera en strategi för nyttiggörande/kommersialisering.

Huvudsökande ska vara disputerad forskare verksam vid universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. En mycket viktig del i PoC projekten är att ha dialog med tänkta kunder/intressenter (företag, myndigheter, kommuner, landsting etc.) och konsumenter – detta för att styrka att projektet har fokus på att överbrygga gapet mellan grundforskning och nyttiggörande. Man kan söka 200 000-1,5 miljoner kronor/år i max 1 år.

Om ert företag identifierat intressanta forskningsresultat som ni ser kan tas till en mer tillämpad nivå (och där resultaten kommer från forskare och forskningsprojekt som finansierats av Formas eller Vetenskapsrådet mellan 2010 och 2017) rekommenderar vi att ni kontaktar aktuell forskare för en vidare dialog.

Här hittar du all information kring utlysningen och om hur du söker.

 

Informationsmöte i Stockholm 23 mars

Om du vill veta mer om de två utlysningarna kan du anmäla dig till Formas informations- och dialogmöte om utlysningarna fredagen den 23 mars i Stockholm. På detta möte har du möjlighet att diskutera dina (och andras) forskningsidéer. Beskriv gärna din idé i anmälan så avsätter Formas tid för diskussion.

Här hittar du program och anmälan till informationsmötet. 

För dig som inte kan delta på plats kommer Formas att filma och webbsända delar av evenemanget på sin hemsida.

Kontaktpersoner
Du som är intresserad av utlysningen och vill veta mer kan kontakta Erika Ax (forskningsprojekt), Katarina Nordqvist (Proof-of-Concept) eller Elisabet Rytter.