Nutritions- och livsmedelsvetenskapliga utbildningen i Kalmar är räddad

Beslut har fattats att återstarta NutriLivs-utbildningen i Kalmar. Under hela året har diskussioner pågått om en eventuell nedläggning. Men nu ser läget ljusare ut med fler studenter som sökt sig till utbildningen, berättar Karin Thapper, ansvarig kompetensförsörjning på Livsmedelsföretagen.

Hösten 2022 såg det riktigt dystert ut för NutriLivs. Då beslutade Linnéuniversitetet att utbildningen inte skulle starta. Beslutet skapade stor oro för den framtida kompetensförsörjningen för livsmedelsindustrin.

– Vi har haft flera möten, uppvaktningar och diskussioner om hur vi ska kunna rädda kvar denna viktiga utbildning. Vi vet att den håller hög kvalitet och har ett innehåll som är efterfrågat av företagen. Men det hjälper såklart inte om vi inte blir bättre på att nå ut till blivande studenter. Många företag är redan engagerade både som gästföreläsare och tar emot studiebesök, och nu ska vi se hur vi kan göra utbildningen ännu mer attraktiv, säger Karin Thapper, ansvarig kompetensförsörjning på Livsmedelsföretagen.

Livsmedelsföretagens nya rapport om kompetensbehovet inom livsmedelsindustrin visar att svenska livsmedelsproducenter behöver anställa 20 000 nya medarbetare fram till 2028. I rapporten angav hälften av företagen att de behövde produktutvecklare och fler än en tredjedel svarade att de behövde kvalitetsansvariga. Flera av de kompetenser som efterfrågas utbildas i Kalmar, och utbildningar som NutriLivs är avgörande för att vi ska kunna fortsätta utveckla och producera framtidens mat i Sverige.

Karin Thapper har en uppmaning till alla företag som behöver högskolekompetens inom mat och dryck:

– Kontakta utbildningen för att få kontakt med studenterna. Kanske är det just ditt företags framtida medarbetare som nu sökt sig till NutriLivs i Kalmar, avslutar Karin.

För mer information

Karin Thapper

Ansvarig kompetensförsörjning
Skicka e-post till Karin
08-762 65 38, 070-377 97 39