Ny branschmärkning ska stoppa snussmugglare

Snustillverkarna i Sverige har beslutat att införa en gemensam märkning ”Duty Free Sales Only” på de snusdosor som säljs på passagerarfärjorna i Östersjön. Den nya märkningen kommer att försvåra smuggling, skattefusk och illegal vidareförsäljning till minderåriga i Sverige.

– Det handlar om ett stort samhällsproblem. Det snus som smugglats in skattefritt säljs illegalt vidare till oseriösa mellanhänder, vilka i sin tur ofta säljer snuset vidare och då inte sällan utan någon ålderskontroll till minderåriga, säger Marie Söderqvist VD på Livsmedelsföretagen som varit med och arbetat fram den nya märkningen.

Snussmugglingen innebär inte bara förlorade intäkter för statskassan på över 300 miljoner kronor per år, utan har skapat osund konkurrens och göder organiserad brottslighet. Detta genom att ett fåtal kriminella aktörer i ett slag förändrat spelreglerna för alla de seriösa handlare som betalar snusskatt och som även tar ansvar för att inte sälja snus till personer under 18 år.

I samband med att skattehöjningarna för snus aviserades gjorde regeringen bedömningen att det inte skulle öka smugglingen. Tullexpertis och branschföreträdare var av en annan uppfattning och tyvärr var oron befogad. Snussmugglingen från Östersjöfärjor som trafikerar svenska hamnar har eskalerat.

Snustillverkarna i Sverige vill ge sitt bidrag till att lösa detta samhällsproblem.  Samtliga företag som säljer snus på Östersjötrafiken har kommit överens om att märka dosorna med en ny gemensam märkning ”Duty Free Sales Only”. Märkningen, som införs redan från den 1 maj i år kommer att vara lätt att identifiera av tull, polis och kommunala tillsynsmän vid butiksinspektioner.

Östersjörederierna å sin sida kommer nu på ett effektivt och icke-diskriminerande vis kunna köpa in identiskt märkta snusdosor och därigenom också från kundsidan bidra till att motverka smugglingen av oskattat snus, utan att gynna någon enskild tillverkare,

Märkningen har utarbetats i nära samråd med Tullverket och har den fördelen att den är både ett snabbare och effektivare instrument att försvåra och motverka smuggling än vad som skulle kunna åstadkommas via ny lagstiftning.

– Det är nu viktigt att myndigheterna nu kompletterar införandet av märkningen med informationsinsatser om att det är olagligt att sälja dosor märkta ” Duty Free Sales Only”, säger Marie Söderqvist.