Ny förhandlingschef för Livsmedelsföretagen

Henrik van Rijswijk har per årsskiftet tillträtt befattningen som förhandlingschef för Livsmedelsföretagen. Han efterträder Anders Canemyr som lämnar organisationen. Vi ställde några snabba frågor till Henrik om hur han ser på sin nya tjänst och det kommande årets utmaningar.

Henrik är bekant för de flesta av Livsmedelsföretagens medlemsföretag, då han arbetat som arbetsrättsjurist och förhandlare vid förbundet sedan 2007 och varit ansvarig för flera av branschens kollektivavtal. Som förhandlingschef ansvarar Henrik för avdelningen Arbetsgivarservice som bland annat arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, förhandlingar, processer i domstol, kollektivavtal, arbetsmiljö och utbildning.

– I sökandet efter en ny förhandlingschef har det varit angeläget för mig att hitta en kandidat som har fullt fokus på att Livsmedelsföretagen ska erbjuda en arbetsrättslig rådgivning av högsta klass och som behärskar att arbeta såväl strategiskt som taktiskt gentemot våra fackliga motparter, inte minst Livsmedelsarbetareförbundet. Det har också varit av största vikt att vi får en förhandlingschef på plats som med full kraft och med kort startsträcka kan driva Livsmedelsföretagens frågeställningar inför och under den kommande avtalsrörelsen 2020. Allt detta och mycket mer får vi i Henrik, vars unika kompetens och erfarenhet är en enorm tillgång både för våra medlemsföretag och för oss på kansliet, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

Henrik är jurist och avlade sin examen vid Stockholms Universitet år 1993. Under ett antal år innehade han befattningar som bl. a. universitetsadjunkt i allmän rättslära och lektor i rättsvetenskap, särskilt handelsrätt, vid Juridiska fakulteten. Henrik har drivit praktik i Stockholm samt varit verksam som arbetsrättsjurist inom Svenskt Näringsliv i över 15 år.

Henrik, vad gör en förhandlingschef egentligen?

– Tillsammans med mina medarbetare företräder jag våra medlemsföretag vid bland annat förhandlingar och tvister. Jag håller utbildningar inom arbetsrätt och har en ständig dialog med företagen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras roll som arbetsgivare och livsmedelsproducenter. Jag leder även riksavtalsförhandlingarna om tecknande av nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän och håller en tät kontakt med övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv och de fackliga motparterna.

Vilka är dina största utmaningar som ny förhandlingschef?

– Vi närmar oss en ny avtalsrörelse i Sverige efter den nuvarande treåriga avtalsperioden. Detta kommer att ställa stora krav på oss alla som arbetar på förhandlingsavdelningen, och förberedelserna har redan påbörjats så smått. Vi kommer givetvis att göra vårt yttersta för att livsmedelsbranschen ska få så bra och företagarvänliga kollektivavtal som möjligt och jag kommer att ha en tät dialog med våra medlemmar för att höra hur just deras önskemål ser ut.

– En annan utmaning, som ligger tämligen omgående framför mig, är att bemanna vår förhandlingsavdelning med några av Sveriges absolut främsta och skickligaste förhandlare och arbetsrättsjurister till nytta för våra medlemsföretag. Vi har de senaste åren tappat några medarbetare och det är viktigt att vi nu bygger ett bra och kompetent team för framtiden. Jag har goda förhoppningar att detta ska vara färdigt innan hösten 2019 drar igång. Det är oerhört viktigt att kunna leverera bästa möjliga medlemsnytta och ha en hög tillgänglighet.

Hur ser ditt eget intresse ut för mat och livsmedelsproduktion?

– Jag är road av att lära mig mer om mat och matlagning. Det gör det lite extra intressant att arbeta på Livsmedelsföretagen och träffa alla fantastiska mat- och dryckesproducenter. Jag brukar ofta försöka få tid över att besöka produktionen när jag är ute och träffar våra medlemsföretag. Alltid lika imponerande och spännande.

Henrik nås på e-post henrik.van.rijswijk@li.se och telefon 08-762 65 40.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40