Ny satsning ska bidra till mer mat och fler jobb i Sverige

På fem års sikt behöver livsmedelsindustrin anställa ca 30 000 personer men företagen har svårt att hitta kompetent arbetskraft. Det ska projektet Mer mat – fler jobb råda bot på. Projektet är ett samarbete mellan Livsmedelsföretagen, LRF och Arbetsförmedlingen.

Sedan Sverige fick sin första livsmedelsstrategi 2017 har diskussioner pågått om hur matproduktionen ska kunna höjas. Efter decennier av tillbakagång finns nu tendenser till att självförsörjningsgraden i Sverige ska öka. Det EU-finansierade projektet Mer mat – fler jobb hoppas kunna bidra till lösningen genom att satsa på att öka tillgången på kompetent arbetskraft, något som det råder en skriande brist på idag. Projektet riktar sig till jordbruk, trädgårds- och livsmedelsföretag som vill växa och producera mer mat.

– När vi pratar med våra medlemsföretag blir det väldigt uppenbart att ett av de största problemen är kompetensförsörjningen. Efterfrågan på svenska livsmedel är stor och växande, men bristen på kompetent arbetskraft gör att företagen inte kan utöka sin produktion, göra nödvändiga satsningar på produktutveckling och bli mer konkurrenskraftiga. Det här är ett angeläget och efterfrågat projekt som bidrar till en starkare och mer konkurrenskraftig livsmedelsindustri, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen som är samverkanspartner i projektet.

Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen

– Jag tror på projektet eftersom det svarar på företagens vilja att utvecklas och växa. Bönderna, livsmedelsindustrin och Arbetsförmedlingen har nyckelroller både nu och i framtiden. Vi gör gemensam sak och tar ansvar för att öka tillgången på arbetskraft och ge förutsättningar för tillväxt i svensk livsmedelsproduktion, säger Anders Källström. I projektet finns också en möjlighet för företagen att göra en insats genom att öppna dörren för nya duktiga medarbetare, till exempel nyanlända. Dessutom ökar efterfrågan på svensk mat, så jag tror att det här projektet ligger helt rätt i tiden, säger Anders Källström, vd Lantbrukarnas riksförbund, LRF, och projektägare.

Metoden för att nå målet om ökad matproduktion är att erbjuda designade insatser till företag som producerar livsmedel, som jordbruk, trädgårds- och livsmedelsföretag. De huvudsakliga aktiviteterna är så kallad företagsanalys, kompetensutveckling av företagare och medarbetare samt hjälp med rekrytering av ny personal.

– Sveriges jordbruk, trädgårdsföretag och livsmedelsindustrier är ivriga att utvecklas och växa, men det finns inte nog med arbetskraft tillgängligt. Så projektet svarar på reella behov, säger Anders Johannesson, projektchef för LRF:s del.

– Om Arbetsförmedlingen, Livsmedelsföretagen och LRF samordnar sina resurser och drar åt samma håll kan vi uppnå enorma synergier. När vi kommunicerar med arbetssökande lyfter vi fram fördelarna med att arbeta i en framtidsbransch, säger Klaes Hallberg, projektchef för AF:s del och fortsätter:

– Just nu finns det osäkerhet kring Arbetsförmedlingens framtida organisation men det här projektet är något som vi ser fram emot att jobba med.

En av de livsmedelsproducenter som har nappat på erbjudandet från Mer mat – fler jobb är Caroline Andersson, tomatodlare utanför Höganäs i Skåne. Hon producerar i dag ungefär 250 ton tomater per år, men vill växla upp ytterligare.

– Mitt företag befinner sig i ett läge där vi behöver göra en nystart. Jag tycker att det låter intressant att gå ledarutbildning och låta kompetensutveckla min personal. Jag behöver också rekrytera flera nya medarbetare, till exempel en alltiallo och en lagledare. Jag hoppas att projektet ska kunna ge mig de pusselbitar som jag saknar för att kunna gå framåt, säger Caroline Andersson.

FAKTA OM MER MAT  FLER JOBB

Mer mat – fler jobb riktar sig till jordbruk, trädgårds- och livsmedelsföretag som vill växa och producera mer mat. Projektet erbjuder företagsanalys, kompetensutveckling inklusive ledarutbildning och hjälp med rekrytering. Målen är satta på tre års sikt och innebär att: 1000 företag inom livsmedelsproduktionen, från primär- till förädlingsled, ska gå igenom företagsanalys, 2300 personer inom primärproduktion och förädling gå igenom kompetens- och ledarutveckling, 300 personer inom livsmedelsindustrin få sina kunskaper validerade, matcha arbetskraft med företag, 10 företag gå igenom innovationsanalys, 600 företag ska coachas, 2000 personer ska få hjälp att matchas med rätt arbetsgivare.

MER INFORMATION OCH KOMMENTARER

Anders Källström, vd LRF, via LRF Press: 08-787 57 77
Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen, via Daniel Emilson, presschef: daniel.emilson@li.se, 076-275 83 60
Anders Johannesson, projektchef LRF: anders.johannesson@lrf.se, 070-373 87 80
Klaes Hallberg, projektchef Arbetsförmedlingen: klaes.hallberg@arbetsformedlingen.se, 076-125 38 76
Caroline Andersson, tomatodlare, Höganäs: 070-394 60 23

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT DELTA?

Här och nu rekryteras företag som vill utvecklas. Är du intresserad av att delta, eller vill bara veta mer? Besök ”Mer mat – fler jobb” på LRF:s hemsida. 

Daniel Emilson

Presschef
Skicka e-post till Daniel
08-762 65 13, 076-275 83 60