Nya regler för ursprungsmärkning

Nya regler för ursprungsmärkning av kött från gris, får, get och fågel från den 1 april 2015.

Den 1 april 2015 träder nya EU-regler för ursprungsmärkning av kött i kraft. Det innebär att kött från gris, får, get och fågel måste märkas med vilket land djuret är uppfött och slaktat i. Om köttet därutöver märks med ”ursprung Sverige”, ”svenskt kött” eller med svensk flagga så innebär det, precis som för nötkött, att djuret måste ha levt hela sitt liv och slaktats i Sverige. Till skillnad från nötkött behöver dock inte dessa köttslag, enligt ursprungsreglerna,  märkas med i vilket land djuret föddes. Vilket land som ska anges som uppfödningsland beror på djurets ålder vid slakt, vikt och längden på uppfödningsperioden.

Reglerna gäller för färskt, kylt eller fryst kött men inte för bearbetade produkter som exempelvis korv eller rökt kött. De nya reglerna om ursprungsmärkning på kött ingår i det stora paket av regler för märkning och information om livsmedel till konsumenter (informationsförordningen, 1169/2011/EU) som införs i hela EU under 2011-2016.

Läs Livsmedelsverkets pressmeddelande här