Temadag: Hur kan vi öka samverkan mellan företag och institut?

Den 21 september bjuder Livsmedelsföretagen och IKEM in till en temadag som syftar till att öka och underlätta samverkan mellan företag och institut.

I länder där företag och institut har ett starkt samarbete har företagen en starkare tillväxt. I Sverige skulle fler företag kunna dra nytta av den möjlighet som våra nationella institut ger. Ytterst handlar det om att öka bolagens konkurrenskraft.

Med den insikten har Livsmedelsföretagen tillsammans med IKEM tagit initiativet till en temadag den 21 september 2016 med syfte att öka samverkan mellan företag och institut.

Klicka här för att anmäla dig till Temadagen.

Målgruppen för temadagen är dels företag, dels institut med fokus på livsmedel, kemi och life science, och dels forskningsfinansiärer.

Målet är att deltagarna ska

 • få ökad kännedom om och påverkan på institutens erbjudande,
 • få insikt om hur du kan utveckla ditt företag genom att samarbeta med institut, samt
 • etablera personliga kontakter.

Temadagen äger rum mellan kl 09.30-16:00 den 21 september 2016 i Näringslivets hus, Stockholm och består av presentationer av fallstudier, inspirerande workshops, samt mingel.

Agenda

 • Välkomna och bakgrund
 • Redovisning av rapporter och enkät
 • Planen för RISE
 • Lärorika exempel på samarbeten mellan företag och institut.
 • Lunch och mingel
 • Workshop: Institutet som morgondagens innovationspartner.
 • Mingel
 • Konklusioner och nästa steg

Varmt välkommen!

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig