Ökad efterfrågan på svensk mat – men exporten viker

De svenska konsumenternas växande efterfrågan på svensk mat och närproducerade livsmedel märks på den inhemska livsmedelsproduktionen. Samtidigt viker livsmedelsexporten inom sju av de tio största exportkategorierna. Det framgår av Livsmedelsföretagens senaste konjunkturbrev.

När svenska konsumenter får ange den viktigaste faktorn när de gör sina matinköp så kommer ”att maten är svenskproducerad” på första plats. Det är också den faktor som ökat mest i betydelse från föregående år. Detta märks i försäljningen på hemmaplan för svenska producenter som fortsätter växa under tredje kvartalet.

Samtidigt har exporten problem. Trots förbättrad produktivitet hos svenska livsmedelsföretag och en svag kronkurs, har exporten stagnerat.

– Det kan vara så att trenden med lokalproducerat också är stark i andra länder, säger Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal. Då blir det med nödvändighet också ett minskat intresse för svenska produkter utomlands. Om trenden skulle dras till sin extrema spets blir det ingen import eller export att tala om.

Livsmedelsproducenterna upplever också den snabbaste kostnadsökningen på råvaruinköpen på över fem år. Det ger en press på lönsamheten.

– Tack vare högre förädlingsgrad och därmed bättre lönsamhet som helhet, finns det ändå anledning att se en viss optimism. Men det kräver att konkurrenskraften för svensk industri inte försämras och att villkoren förbättras under kommande år, säger Carl Eckerdal

 

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98