Ökad export avgörande för svensk livsmedelsproduktion

​Idag presenterade näringsminister Mikael Damberg regeringens exportstrategi. Livsmedelsföretagen välkomnar att näringsministern lyfte livsmedelsindustrin som extra viktig. Som Sveriges fjärde största industrigren är ökad export avgörande för att behålla en livsmedelsproduktion i Sverige. Vi hoppas att regeringen tar fasta på det.

– Näringsministern betonar vikten av ökad export för svensk livsmedelsindustri, vi håller med om att vi behöver frigöra vår exportpotential. Livsmedelsindustrin behöver också en riktad satsning på forskning för att kunna utveckla livsmedel till framtidens konsumenter i hela världen. Vi hoppas att detta också återspeglar sig i förslagen i regeringens kommande livsmedelsstrategi, säger Marie Söderqvist, VD Livsmedelsföretagen.

– Idag exporterar svensk livsmedelsindustri 70 miljarder kronor. EU-medlemskapet tog svensk livsmedelsexport från 2 till 6 procent av total varuexport. Med frihandelsavtal och rätt förutsättningar med t.ex. livsmedelsattachéer på ambassader kan vi göra samma resa på fler marknader, som t.ex. USA, fortsätter Marie Söderqvist.