Ökat tempo i livsmedelsindustrin

Lönsamheten för landets livsmedelsföretag fortsatte att stärkas under det tredje kvartalet, främst beroende på fortsatt stabila råvarupriser. Livsmedelsindustrin är också inne en period av betydande produktivitetsförbättringar, visar Livsmedelsföretagens nya konjunkturenkät bland medlemsföretagen.

I korthet kan tredje kvartalet sammanfattas med att försäljningen av mat och dryck (volym) på hemmamarknaden var svagt positiv medan försäljningen på exportmarknaden utvecklades något starkare. Råvarukostnaderna var mer eller mindre oförändrade jämfört med året innan, vilket står i bjärt kontrast till den prischock som drabbade branschen på inköpssidan för ett par år sedan.

– Det finns lyckligtvis inga höststormar i sikte när det gäller prisutvecklingen på viktiga livsmedelsråvaror, säger Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal.

Antalet sysselsatta i medlemsföretagen blev färre under kvartalet och investeringarna låg kvar på ungefär samma nivå som under förra året.

Ökad produktivitet

Konjunkturenkäten visar däremot att en klar majoritet av företagen har förbättrat sin produktivitet det senaste året och en ännu större majoritet räknar med att vässa den ytterligare den kommande tvåårsperioden.

– Det är goda signaler från våra mycket konkurrensutsatta medlemsföretag. Det bäddar för en ökad investeringsaktivitet som förhoppningsvis ger önskvärda inhemska framgångar och tilltagande exporttillväxt, säger Carl Eckerdal.

Hela konjunkturrapporten

 

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98