Om krisen eller kriget kommer – Krisberedskapsvecka 28 maj-3 juni

Krisberedskapsveckan arrangeras av MSB och är en årlig kampanj som ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap. För första gången sedan 1983 kommer staten skicka ut tryckt informationsmaterial till hushållen om vad man ska göra i händelse av kris eller krig.

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Hur får du mat om det blir strömavbrott? Om det blir snöstorm? Om vattnet inte kommer ur kranen? Att vara förberedd på det värsta betyder inte att man tror att det kommer att hända, men ger ökad trygghet. Den som har hjälpt sig själv kan också lättare hjälpa andra.

Krisberedskapsveckan 2018 äger rum den 28 maj-3 juni. Veckan är en årlig kampanj som ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig.

I anslutning till kampanjen planerar MSB tillsammans med bland andra Försvarsmakten, Sveriges Kommuner och Landsting, de frivilliga försvarsorganisationerna och länsstyrelserna att skicka ut ett tryckt informationsmaterial om kriser, höjd beredskap och påverkanskampanjer till samtliga hushåll i landet. Informationen kommer även att finnas i andra kanaler, bland annat på webben. Det är första gången sedan 1983 som en sådan broschyr skickas till samtliga hushåll.

Så här ska du tänka kring livsmedel

Livsmedel är såklart väsentligt i händelse av kris, allra viktigast är vatten. Livsmedelsverket rekommenderar hållbar mat som:

• kan tillagas snabbt
• inte kräver så mycket vatten
• kan ätas utan tillagning
• inte behöver förvaras kallt

Tips på bra och hållbar mat som kan förvaras länge är konserver, oljor, pasta, gryn och hårt bröd. Mer läsning om vad som gäller för hushåll finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Mer information om Krisberedskapsveckan 

Du kan läsa mer om Krisberedskapsveckan på MSB:s hemsida och i kampanjmanualen Krisberedskapsveckan 2018, 28 maj – 3 juni (PDF)